Sparede buspenge bruges mod måger og vilde katte

Arkivfoto: dimitrisvetsikas1969 / Pixabay


På aftens kommunalbestyrelsesmøde var spørgsmålet om der skulle igangsættes et samarbejde med Kattens Værn og om man skulle iværksætte en målrettet bekæmpelse af måger i Holbæk.

En af Kattens Værns 10 Katte-inspektører i aktion. Foto: Jesper von Staffeldt.


De to spørgsmål var blevet mulige, takket være den besparelse, som kommunen har haft ved udskydelsen af busforbindelsen til Sportsbyen, som følge af Sportsbyens forsinkelse.

Kommunen har i perioden 2015 til 2017 bekæmpet måger på egne bygninger i Holbæk by og i de to år 2016 og 2017 , har der været gennemført en indsats med indsamling og aflivning af vilde katte.

Arkivfoto: Santa3 / Pixabay


Men begge indsatser blev stoppet, det har, måske i sær for kattenes vedkommene, afstedkommet en del skriverier i den lokale presse og på Facebook, og i december fremsatte Dansk Folkeparti en initiativsag, med forslag om at penge sparet ved udsættelsen af busdriften kunne bruges til mågebekæmpelse og en indsats mod vilde katte.

På onsdagens kommunalbestyrelsesmøde var der flertal for forslaget, og det betyder, at der afsættes 50.000 kroner til regulering af måger og 110.000 kroner til indsatsen omkring vilde katte. Indsatsen mod vilde katte vil ske i samarbejde med organistationen Kattens Værn, som har både har kompetencen og erfaring med opgaven, hvilket sikrer, at det sker både hensigtsmæssigt og dyreetisk korrekt

Mågereguleringen vil ske ved oliering af æggene i redderne på udvalgte kommunale bygninger, hvilket erfaringsmæssigt vil mindske generne fra mågerne i de områder, der ligger tæt på disse bygninger, i takt med at bestanden nedbringes.

Denne artikel er publiceret den 13. marts 2019 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

3 kommentarer

  • Emrah Tuncer

    Ja, et flertal ville hellere bruge pengene på at bekæmpe måger og katte og ikke på vores ældre borgere….

  • jesper

    De nævnte beløb gælder for en to-årig periode, og de indfangede katte bliver ikke kun aflivet, for de katte som den erfarne katte inspektør indfanger, bliver vurderet om , de efter et grundigt eftersyn og evt .sterilisation mm hos en dyrlæge, vil kunne sættes ud igen

  • Emrah Tuncer

    De nævnte beløb ønskede Radikale Venstre brugt på ældreområdet i tæt dialog med Ældrerådet. Et flertal ville hellere bruge dem på at bekæmpe katte og måger.

Leave a Reply