4. marts 2024

Foto: <a href="https://pixabay.com/users/Alexas_Fotos/">Alexas_Fotos</a> / Pixabay

Foto: Alexas_Fotos / Pixabay

Det er ikke byggesjusk, denne artikel handler om, men derimod fire boliger på Roskildevej i Holbæk, som er “skæve” af andre årsager.

Siden sommeren 2017 har Holbæk Kommune arbejdet med at tilvejebringe 4 ”skæve” boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere, der har vanskeligt ved at finde sig til rette i en almindelig bolig.

Et permanent boligtilbud til denne gruppe ventes at give en mere stabil tilværelse og en generelt højere livskvalitet.

I mange andre kommuner har de sociale og økonomiske erfaringer med ”skæve” boliger da også vist sig positive.

De fire boliger bliver indviet i dag ved et lille arrangement, hvor Formanden for Socialudvalget Bente Juul Røttig holder tale og der serveres et let traktement.

Indvielsen sker ugen før, de første beboere flytter ind.