7. december 2023

Grafik: Sanalinsan/Rolf Larsen

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Ældrerådet opfordrer kommunalbestyrelsen: Tag prishop på mad af bordet.

For nogle dage siden blev det meddelt, at en række kommuner ville blive kompenseret med et engangstilskud i 2019 og 2020, fordi der indføres en ny regnemetode i det kommunale udligningssystem.
Det er konsekvensen af, at kommunernes udgifter til ældre og voksne med handicap fra 2019 skal beregnes på en ny måde.

Grafik: Sanalinsan/Rolf Larsen

Holbæk Kommune vil således blive kompenseret med 20.1 mio kroner, som tilføres Kommunen.
I Nordvestnyt fremholder Holbæk Kommunes borgmester Christina K Hansen den 05.oktober at kommunen ikke må bruge flere penge fra Regeringen i 2019 på grund af de rammer, der er lavet for kommunernes økonomi.
Og det er ganske korrekt.

Samtidig tilkendegiver borgmesteren, at Holbæk kommune ikke kan bruge flere penge på velfærd eller renovering af bygninger, og at engangsbeløbet i stedet vil kunne bruges til, at give kommunen en bedre likviditet, ved at pengene lægges i kommunens kasse.

Det er også korrekt.

Så vidt så godt.

Men når der i materialet til et budgetforlig for 2019 fremgår, at der skal ske et prishop på 6 kr ved at taksterne for mad på vore plejecentre stiger fra 112.50 kr. til 118.78 kr. om dagen er mit spørgsmål inden budgettet for 2019 vedtages, om det ikke vil være muligt at undlade prisforhøjelsen og tage pengene fra den statslige kompensation og fastholde prisen på mad på vore plejecentre på 112.50 kr.

Hermed vil man følge KLs pris og lønfremskrivning på 112.50 kr for betaling af døgnpleje på vore plejecentre i stedet for at anvende det fastsatte prisloft på 118.78 kr i lov om social service.
For kommunen vil det betyde, at der vil skulle lægges 400.000 kr. mindre i kassen i 2019 – mens det for den enkelt ældre vil betyde, at de ikke skal betale 2190 kr mere om året for mad på vore plejecentre.
Nogen vil måske synes, det er et lille beløb, men for en person, der alene har folkepensionen at leve for, vil det være et meget stort beløb.

I Ældrerådet finder vi det vil være en rigtig og god handling, at undlade prisforhøjelsen på mad.
Især fordi de økonomisk svagest stillede ældre fortjener en tryghed i hverdagen på det økonomiske område, men også fordi de ikke har muligheden for at fremskaffe en bedre økonomi ved egen indsats.
Resultatet af prishoppet vil være en ringere livskvalitet for den enkelte ældre, når der skal foretages besparelser på andre områder.

Det er vort håb at kommunalbestyrelsen i 11 time vil genoverveje det indgåede budgetforlig på netop dette punkt – og undlade prisforhøjelsen på mad ved at tage pengene fra den tildelte kompensation.
Vi har en fortrøstning om, at det vil kunne ske.

Vi er nemlig – som ældrerådsmedlemmet Aage Jelstrup har tilkendegivet i et læserbrev – meget tilfredse med det indgåede budgetforlig, og skal kvittere for, at kommunalbestyrelsens partier på en lang række punkter har efterkommet og lyttet til vore anbefalinger.

Med venlig hilsen
Steen-Kristian Eriksen,
Formand for ældrerådet i Holbæk kommune.