24. juli 2024
Karen Thestrup Clausen Arkivfoto: Jesper von Staffeldt.

Karen Thestrup Clausen Arkivfoto: Jesper von Staffeldt.

I sidste uge indgik 8 ud af 9 partier i Kommunalbestyrelsen en politisk aftale om det kommunale budget for 2019.

Enhedslistens Karen Thestrup Clausen Arkivfoto: Jesper von Staffeldt.

Blandt medunderskriverne var Enhedslisten.

Enhedslisten fremhæver selv flere “grønne fodaftryk”, som partiet har fået med i aftalen, blandt dem er at der fremover skal omlægges til pesticidfri ukrudtbekæmpelse på alle kommunale arealer inden udgangen af næste år. Også en afdækning om tilstanden og bevarelse af Natura 2000 områder kan styrkes, er blandt de fodaftryk, som partiet selv fremhever. Det samme er udarbejdelsen af en handlingsplan for sikring af drikkevandet på Orø.Samt at den fremtidige udbuds- og indkøbspoliti baseret økonomiske, miljømæssige og sociale hensyn og at der i sagsfremstillinger til udvalg og kommunalbestyrelsen skal være en vurdering af de miljømæssige konsekvenser.

Enhedslisten glæder sig også over flere andre punkter i aftalen, som f.eks. afsættelsen af en pulje til cykelsti. Partiet erkender dog også at budgettet vil gøre ondt inde for mange områder, bl.a. er der fortsat ansatte i administrationen, der skal “løbe alt for hurtigt”, der er børn og unge inden for handicapområdet, som burde få bedre tilbud, ældreområdet er hårdt presset og årsagen er, ifølge partiet: “Forkerte prioriteringer af kommunes penge! Manglende penge fra Christiansborg! – og ikke mindst manglende skatteindtægter, især fra erhvervslivet”, som det hedder i en pressemeddelelse.