27. februar 2024

Foto: Ole Brockdorff.

Regionsrådsformand Heino Knudsen talte ved mødet på Orø. Foto: Ole Brockdorff.

Inden for næsten en uge har borgmester Christina K. Hansen besøgt Isefjordens Perle hele tre gange.

Første gang drejede det sig om at åbne Ø-dur Festivalen, næste gang var det til skolestart på Holbæk By Skole afdeling Orø – eller mere mundret og lokalt bedre kendt som “Orø Skole” og sidste gang i går søndag, hvor det hun deltog i Socialdemokratiets “Orø Træf” og i den anledning holdt et offentligt sundhedsmøde ved Hestebedgård.

Og der kan være flere grunde til at besøge Orø inden for så kort tid: Det er en hyggelig ø, men en anden og lige så vigtig grund kan være, at når “Verdenspressen” endelig skriver noget positivt om Holbæk kommune, så drejer det sig som regel om Orø. Her på øen er skolevæsenet overskueligt, forældrene er positivt indstillet overfor skolen, og trods lidt navneskift fungerer det hele godt og borgerne er meget aktive i lokalsamfundet.

Ved mødet om Sundhed set med socialdemokratiske øjne, sås bl.a folketingsmedlem Kaare Dybvad, Regionsformand Heino Knudsen og, selvfølgelig, borgmester Christina K. Hansen, samt byrådsmedlem Ole Brockdorff.

Referat af Sundhedsmødet
Hanne Duelund, fra Orø har her skrevet nedenstående referat om mødet:

“Det var en behagelig overraskelse at opdage (for det var ikke meget opreklameret), at Socialdemokraterne i Holbæk Kommune ville holde et Offentligt Møde om Sundhedstilbud for Orø. Hold da op – nytænkning – spændende!.

Orienteringen ville byde på: Praktiserende læge, akuthjælpere, akutpladser, hjemmehjælp, skole, pasning af børn m.v., så der var nok at tage fat på.

Mødet blev holdt i forlængelse af et medlems træf, hvor partiforeningen havde indbudt medlemmer fra Holbæk til at sejle til Orø, spise ved Hestebedgård og dér drøfte sundhedstilbud for kommunens borgere, hvorefter Orø borgere kunne dukke op til det Offentlige Møde.

Der dukkede ca. samme antal personer op fra Orø, som der var kommet til øen.

Nicolai Nicolaisen indledte mødet og fremhævede Akut-hjælperne på Orø. OG DET ER HAN IKKE ALENE OM. De skal have meget ros for deres indsats.

Derefter gav han ordet til Regionsformanden, som var kommet helt fra Nakskov. Heino Knudsen fortalte om regionens opgaver og udfordringer. Nævnte: ”Samme dag under samme tag” – ”Hjælp-tæt på” og ”Det hele Menneske” – og specifikt psykiatrien.

Og så lige lidt om ene-stuer på Holbæk Sygehus – som der i øvrigt blev protesteret imod fra en Orø-boer.
Sundhedsplatformen – ”Hvad er den rigtige løsning lige nu?”. Heino Knudsen mente ikke, at det var at indføre et nyt system (således at de kunne ”tale” med de andre IT-systemer) men i stedet at få rettet de mange fejl og uhensigtsmæssigheder ved det nuværende system og så holde fast i dét. – Et nyt system ville det også nemt tage 5 år at få implementeret (”på grund af lovgivningsmæssige forhold om udbud etc.”. Altså den næsten automatiske trussel: Vil du hænges eller halshugges?

Det var vigtigt med medarbejdernes input (og det kan man jo forundre sig over åbenbart ikke er sket) således at man kan undgå alle de indlæggelser, som kunne undgås.

Lægemanglen – og manglen på sygeplejersker!

Borgmester Christina Hansen kan godt lide at rydde op. Og dét er der brug for i Holbæk, synes hun.
Man har nu indført et ”arbejdsprogram” i stedet for alle ”visionerne” fra tidligere.
I denne ”samling” havde alle politikerne (i stedet for diverse visioner) fået lov til at vælge én – og kun én – vision, som var allervigtigst for dem. Og alle valgte Folkeskolen, som man nu ville sætte fokus på.

De havde også valgt
en ny beskæftigelsesstrategi
ældreområdet (mangel på plads på plejecentrene)
klima og miljø

29 ud af 31 stod bag dette (1 syg og 1 imod).

Så omtalte borgmesteren Beredskabet på Orø. Og det endte ud i den gode nyhed for Orø-borgerne, at hvis Beredskabet efter høringsperioden vælger at indføre et såkaldt ø-beredskab, så vil Holbæk Kommune betale, således at det kunne fortsætte som uhindret. Det var rent faktisk allerede sat på budgettet! – Det eneste uafklarede var Søredningstjenesten, som udgår fra Orø; dette blev stadig forhandlet.

Partiforeningen gav (meget velfortjent) blomster til de to fremmødte Akuthjælpere. Og lavede lidt PR for partiet. Man kunne indmelde sig til nedsat pris, blev der lokket med.

Men nu havde vi fået to gode indlæg fra Regionsformanden og fra Borgmesteren – og tak for dét ! – Og de tog begge to videre til andre aktiviteter.

Men sådan mere i dybden, som annonceret, orientering om sundhedstilbud for Orø, var det lidt vanskeligt at få øje på.

Så kom Nicolai Nicolaisen, som er formand for udvalget ”Det nære Sundhed” (rent grammatisk lyder navnet mærkeligt, men der er formentlig en god grund til, at det hedder som det hedder) på banen med emnet Praktiserende Læge. Vi fik historien om, hvorfor det var nødvendigt med et lægeskift, og der blev fortalt om emnet ”udbudsklinikker”. ”Det er formentlig generelt ikke tilfredsstillende for patienterne at skulle bruge en udbudsklinik”, nævnte Nicolai Nicolaisen.

Vi fik også en gennemgang af de digitale løsninger, evt. kombineret med daglig sygeplejerske, som kunne være en rigtig god løsning mange steder – og bestemt en rigtig god mulighed for f.eks. Orø.

Men nu havde Regionen valgt dét, som Nicolai Nicolaisen benævnte som en ”Midlertidig løsning” – nemlig at en læge i Ringsted gerne ville komme 2 dage om ugen til Orø, og at hans patienter så de resterende dage kunne kontakte ham på telefonen, og hvis han vurderede, at det man henvendte sig om ikke kunne vente til hans næste besøg på Orø (i min optik ville man jo så ikke have ringet, hvis det kunne vente), så ville han henvise til den nye udbudsklinik i Holbæk.

Holbæk Sygehus blev drøftet grundigt.

Og så satte ”Vorherre”, hvis man tror på ham/hende en stopper for mødet, ved at lade falde 5-8 dråber regn, hvorpå mødet blev stoppet. Der blev dog lige afsunget en sang for at mindes Benny Andersen.”

Video
Herunder kan du se en video med uddrag af et par af talerne ved sundhedsmødet. Videon er optaget af det socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlem Ole Brockdorff.