Kalundborgvej ensrettes i skolernes sommerferie

På grund af afaltarbejde vil Kalundborgvej blive ensrettet i skolernes sommerferie. Foto: Holbæk Kommune.


Klaundborgvej i Holbæk skal renoveres og det betyder, at vejen bliver ensrettet i skolernes sommerferie.

For at genere trafikken mindst muligt, på den befærdede vej, vil renoveringen af asfaltbelægningen på en del af Kalundborgvej foregå i perioden den 2. juli til 10. august, dvs. i skolernes sommerferie.

Arbejdet kommer til at foregå på strækningen mellem Nordvestvej og Valdemar Sejrsvej. Kommunen oplyser, at der bliver opsat infoskilte ca. en uge før som varsling på vejarbejdet.

Der bliver tale om en større operation, hvor der sker en optagning af kantsten langs den røde asfalt på strækningen, samt efterfyldning. Herefter skal der planfræses på både kørebaneareal og parkeringsbåse, hvorefter der udlægges nyt asfaltslidlag.

Operationen deles i to etaper, hvor en kørebane inddrages ad gangen. Derfor er der i begge etaper en ensretning af al trafik ind mod Holbæk på strækningen. Trafikken spærres således i vestgående retning i hele perioden. Her anbefales det at bruge Valdemar Sejrsvej og Omfartsvejen til omkørsel.

Information om, hvor der arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken, vil fremgå af www.trafikinfo.dk sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.

Denne artikel er publiceret den 14. juni 2018 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply