19. april 2024

Foto: Rigspolitiet.

Foto: Rigspolitiet.
Udlændingeafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi foretog i samarbejde med Arbejdstilsynet og SKAT i går en målrettet kontrol af byggepladser i bl.a. Holbæk for at kontrollere, om eventuel udenlandsk arbejdskraft blev beskæftiget under gældende regler i Danmark.

I Holbæk besøgte man bl.a. byggepladser på Vølunden, Kanalstræde og Holbæk SportsBy på Sports Alle. På to af byggepladserne traf myndighederne ansatte fra Rumænien, Bosnien-Herzegovina, Polen og Litauen, men der var intet grundlag for at gribe ind. Arbejdstilsynet påtalte dog mudrede tilkørselsveje på en af byggepladserne.

I alt ni virksomheder blev kontrolleret. Kontrollen medfører, at fem virksomheder bliver kigget yderligere efter i sømmene. Gårsdagens aktion var årets tredje landsdækkende aktion, som blev gennemført i samarbejde med politiet og Arbejdstilsynet.

– Vi fokuserer året rundt på at skabe ordnede forhold på arbejdsmarkedet ved korrekt afregning af moms og skat. Indsatsgruppen består af et hold fagpersoner på tværs af forskellige myndigheder. Selve kontrollen foregår helt stille og rolig, hvor vi fra SKAT blandt andet spørger ind til ansættelsesforhold og bogføring, siger funktionsleder i SKAT Ernst O. Nielsen.

Under aktionen i Holbæk talte SKAT med 13 medarbejdere. De kontrollerede virksomheder var nøje udvalgt, fordi myndighedernes oplysninger indikerede, at der var en risiko for problemer med manglende betaling af skat og moms, problemer med arbejdsmiljøet, eller brug af illegal arbejdskraft.

– Af og til opdager vi med det samme, at noget er galt. Det kan være en medarbejder, der ikke er registreret hos SKAT. Andre gange skal vi have flere informationer, før vi kan afgøre, om tingene er i orden. I Holbæk medførte vores kontroller, at vi skal følge op over for fem virksomheder, siger Ernst O. Nielsen.

SKAT sammenligner oplysningerne fra kontrollerne med de informationer, skattemyndighederne allerede har om virksomhederne. Det giver en hurtig indikation af, om reglerne er overholdt.

Kontrolindsatsen fra de forskellige myndigheder vil fortsætte fremadrettet, hvor forskellige brancheområder vil blive kontrolleret i myndighedernes indsats mod social dumping.