26. maj 2024

Arkivfoto: <a href="https://pixabay.com/users/Perkons/">Perkons</a> / Pixabay

Arkivfoto: Perkons / Pixabay
Jeg tror der er en del Orøborgere der spærrede øjnene op , da de i dag læste Orøs lokale avis: Orø Nyt, hvor man kunne læse at kloakeringen af Orø risikerer at blive stoppet.

Det drejer sig om distrikterne Kanehøj, Salvig og Børrehovede. Kommunens kloakplan omfatter ellers hele øen. Hvornår disse resterende områder så eventuelt skal kloakeres vides pt. ikke. Der kan godt gå lang tid. Min nabo på Brøndevej har fortalt mig, at da de i sin tid købte hus i begyndelsen af 1970erne blev de “advaret ” om de skulle regne med der snart kom et kloakeringsbidrag på ca 1300 kr. Snart og snart er nu så meget at sige, først i 2018 bliver der kloakeret, men nu skulle der betales ca 36000 kr. til Fors, der som forsyningsselskab har ansvaret for kloakeringen på bl.a Orø. Til Orø Nyt udtaler kundedirektør Thomas Hopp: “at økonomien tvinger Holbæk kommune til at prioritere kloakeringen på ny”. Nå men det er jo ikke første gang nok heller ikke den sidste, man hører kommunen ikke rigtig har styr på økonomien.

For nogle år siden interviewede jeg John Harpøth om kloakeringen af Orø, og satte i den forbindelse spørgsmålstegn om det nu var så nødvendigt at kloakere øen her og nu. Det mente John Harpøth, både som formand for klima-og miljøudvalget og samtidig formand for det daværende Holbæk Forsyning.

Når jeg undrer mig, så skyldes det jeg dels har en bachelor i Kemi, fysik og biokemi, og dels for ca 8 år siden havde fået en af mine gode venner, som var (han er desværre død nu) civilingeniør i kemi og ansat i Miljøkontrollen i Københavns kommune til at komme og måle forureningen i den bugt som ligger op til Orøfærgen og hvor vandet fra vores grund på Brøndevej løber ud. Hans målinger sagde at vandet overholdt de maximumgrænser som var gældende på daværende tidspunkt. Som sidebemærkning så kan det da også nævnes, at Nørrestænge Strand sidste år havde blåt flag – et sikkert bevis på at vandkvaliteten er i top. Og det fører mig til næste punkt i artiklen i Orønyt: Thomas Hopp udtaler at den nye økonomi for anlægsarbejder tvinger kommunen til at vælge dele af spildevandsplanen fra; “Det bliver et spørgsmål om, hvor kommunen samlet får mest miljø for pengene”. Det kan vist ingen blive uenige om, men spørgsmålet er om man i det hele taget skulle have startet på en kloakering af Orø. Holbaekonline.dk har erfaret det foreløbig har kostet FORS ca 160.000 kr pr husstand af kloakere på Orø, og Fors må kun opkræve ca 36.000 kr for denne ydelse. Burde en John Harpøth og andre i det daværende klima- og miljøudvalg ikke have forudset, at det på et eller andet tidspunkt ville gå galt med økonomien både hos Fors og ikke mindst i kommunen?

Et vigtigt PS! Mange tror at kloakeringen i deltaljer er bestemt af EU og Christiansborg. Så ligetil er sagen nu ikke. Kommunen og andre offentlige instanser som forsyningsselskaberne har et større råderum end man umiddelbart tror. Det er kommunen / forsyningsselskabet som bestemmer hvilke adresser som ikke behøver at kloakeres. På Orø er det f.eks Anneksgården, bakken ved Brøndevej, Kongsgården. Og hvad er så begrundelsen? Er det miljøet? – Nej overhovedet ikke, men det vil koste Fors mange penge, at trække kloakledninger hen til disse grunde. I forbindelse med det seneste byrådsvalg udtalte Vordingborgs nye borgmester i Lokal-tv om en evt kloakering af Sydstranden på Møn: “Det er ikke noget ministeriet skal blande sig , det afgør jeg og kommunalbestyrelsen”.

Så tingene er ikke så ensidige, som mange fejlagtig tror.

Denne klumme er udtryk for forfatterens holdning og ikke nødvendigvis Holbaekonline.dks holdning.