OK18: Musketereden gælder også lokalt – demonstration onsdag eftermiddag

Sådan så det ud, da knap 700 lærere demonstrede tilbage i 2013. Det er stadig eftervirkningerne fra lovindrebet dengang, der spøger ved de igangværende overenskomstforhandlinger. Foto: Rolf Larsen.


LO, FTF og AC-organisationerne i Holbæk vil vise man også står sammen lokalt under de igangværende overenskomstforhandlinger. Det skal bl.a. ske med en demonstration onsdag eftermiddag.

I en pressemeddelse fra LO, FTF og AC-organisationerne i Holbæk – der omfatter de faglige organisationer på det offentlige område, konstaterer man med tilfreds, at den varslede strejke og lockout er udsat med 14 dage af forligsmanden.

“Det udelukker imidlertid ikke, at en konflikt kan blive en realitet alligevel. Det afhænger i høj grad af, om det er muligt for parterne at nærme sig hinanden i sådan en grad, at forligsmanden kan udarbejde en mæglingsskitse”, hedder det i pressemeddelelsen der fortsætter:

“Vi vil gerne tilkendegive, at vi ikke ønsker en konflikt med de generende følger, en sådan måtte afstedkomme for borgerne, men omvendt er vi villige til at kæmpe for vores berettigede krav om bl.a. en reallønsstigning, der matcher lønudviklingen på det private område.”

Musketéreden – også lokalt
Ved forhandlingerne i år har de faglige organisationer indgået en såkaldt “musketered” om, at lønstigninger, lærernes arbejdstidsregler og de statsansattes spisepause skal være forhandlet på plads, før de enkelte aftaler kan underskrives. Dermed har de faglige organisationer dannet fælles front overfor arbejdsgiverne.

Om det skriver LO, FTF og AC-organisationerne i Holbæk:

“Det glæder os, at der i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i år er etableret et historisk sammenhold mellem de faglige organisationer på tværs af hovedorganisationer og på tværs af hhv. kommuner, regioner og det statslige område. Et sammenhold, der har formået at modstå presset fra arbejdsgiverne hele vejen igennem forløbet.

Derfor har organisationerne belsuttet, at man vil vise sit sammenhold på tværs af organisatorisk tilhørsforhold ved at dele bl.a. flyers ud tidligt onsdag morgen centralt i Holbæk by og senere onsdag eftermiddag med en demonstration klokken 16 i kanalstræde.

Leave a Reply