Læserbrev: Skal Dagtilbud og Folkeskolen evalueres i 2018?

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Skal Dagtilbud og Folkeskolen evalueres i 2018?

Ja, det skal de, såfremt jeg kunne bestemme.

Børns ve og vel var i fokus op til kommunalvalget i november 2017. Mange af de opstillede kandidater fremhævede gang på gang, at børnene kom først, og nogle at decentralisering af skoler og daginstitutioner skulle prioriteres højt. Byrådet besluttede i fællesskab i 2017, at den nuværende struktur blev evalueret i 2018.

I den nye kommunalbestyrelse har Udvalget for Børn og Skole besluttet, at en evaluering først kan finde sted medio 2019, stik imod det lovede.

Derfor har jeg taget initiativ til at få en gennemført en afstemning herom på kommunalbestyrelsesmødet d. 14. marts 2018.

Jeg har taget udgangspunkt i nogle af argumenterne i høringssvarene, som kom frem via en forundersøgelse fra november 2017 gennemført i område – og forældrebestyrelserne og MED-udvalg.

Jeg ønsker, at forældreråd på enkelte matrikeldele involveres i evalueringen. At evaluere emner som forældreindflydelse, om der er sammenhæng mellem børns læring og trivsel i dagtilbud og skole, om den fælles områdeledelse og struktur bidrager til at øge sammenhængen mellem børns læring og en analyse af de organisatoriske rammers betydning for et godt arbejde m.fl.

En anden begrundelse for initiativet er, at de to store strukturomlægninger i 2012 og 2016 har spillet fallit.

Når man læser de netop udgivne kvalitetsrapporter, er der nogle resultater, der boner ud: Der er et faldende antal af unge, som er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afslutningen af folkeskolen. Det faglige niveau er stadig under landsgennemsnittet, skønt påstande som førte til nuværende struktur ville medføre højere fagligt niveau. Resultater i nationale tests i dansk er faldet.

Derfor skal det evalueres nu, så vi i samarbejde med forældre, ansatte og politikere kan finde den bedste løsning for udviklingen af dagtilbud og folkeskoler i Holbæk Kommune.

Sagen bør behandles nu for at få et klart billede af nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmers holdning til evalueringen her og nu og ikke først i 2019.

Solvej Pedersen
Kommunalbestyrelsesmedlem
Radikale Venstre

Denne artikel er publiceret den 10. marts 2018 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply