12. juni 2024

Arkivfoto: Rolf Larsen.

Arkivfoto: Rolf Larsen.

Holbæk Kommune er ikke en privat koncern, men en offentlig organisation og derfor skal der nu laves om i direktørtitler og afdelingsnavne.

De seneste år har den øverste administrative ledelse i Holbæk Kommune være benævnt administrerende direktør og koncerndirektører. Men det skal nu være slut. Der er nemlig planer om at ændre titlerne, så den den administrerende direktør fremover vil have titel af kommunaldirektør, mens koncerndirektørerne fremover vil have titel af direktører.
Samtidig får to afdelinger også nye navne. Koncernøkonomi vil fremover blot hedde Økonomi, og Koncernservice skifter navn til Organisationsservice.

– Koncernbegrebet har understøttet, at vi er en sammenhængende organisation, selvom medarbejderne har meget forskellige opgaver. Det er fortsat noget, vi skal arbejde efter, men begrebet har skabt en uhensigtsmæssig distance og givet et forkert indtryk både i og uden for organisationen, forklarer Rasmus Bjerregaard, der altså fremover vil være kommunaldirektør.

Smarte titler skaber ikke forandringer
Tidligere på året blev ”byråd” skiftet ud med ”kommunalbestyrelse”, og de politiske udvalg i Holbæk Kommune fik mere mundrette navne.

– Vi er en kommune med en kommunalbestyrelse, og derfor skal vi kalde vores direktør, det han er: en kommunaldirektør. Smarte titler skaber ikke forandringer, det gør hårdt arbejde. Det er vigtigt for mig, at vi kalder ting, hvad de er. Derfor lægger vi op til denne beslutning, fortæller borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

Den 14. marts beslutter kommunalbestyrelsen, om nævneændringerne skal træde i kraft pr. 1 maj. Samme dag tager de stilling til en organisationstilpasning, der blandt andet medfører færre ledere.