26. maj 2024

Jyderup Fængsel bliver Danmarks første kvindefængsel. Kort/billeder: © 2017 Google

Jyderup Fængsel bliver Danmarks første kvindefængsel.
Kort/billeder: © 2017 Google

En ny politiske aftale om kriminalforsorgen lægger op til etablering af kvindefængsel i det nuværende Jyderup Statsfængsel.

Bag aftalen står regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

I dag er kvindelige afsonere og arrestanter enten indsat på samme afdelinger som mandlige afsonere og arrestanter, eller indsat på særlige kvindeafdelinger i institutioner med indsatte af begge køn.

Det giver en risiko for, at kvindernes sikkerhed kompromitteres.

Derfor vil regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet have oprettet et egentligt kvindefængsel i Jyderup Fængsel.

Et kvindefængsel vil udover bedre sikkerhed i forhold til at undgå chikane og seksuelle og fysiske overgreb fra mandlige indsatte give mulighed for en mere tilpasset indretning af aktiviteter og beskæftigelse for kvindelige indsatte. Det er forventningen, at Jyderup Fængsel kan idriftsættes som kvindefængsel i 2020.

Kvindefængsler er almindelige i andre lande, bl.a. i Norge og Sverige er der etableret kvindefængsler.

Etablering af kvindefængsel i Jyderup er blot et af flere initiativer der skal modernisere og forstærke fængselsvæsnet i den 600 mio. kroner store aftale, som parterne indgik i denne uge.

Om aftalen som helhed siger justitsminister Søren Pape Poulsen:

– De danske fængsler står over for en ny virkelighed, hvor stemningen og tonen er blevet hårdere, og de kriminelle grovere. Derfor er jeg stolt over, at regeringen i dag sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet kan præsentere en aftale, som skaber rammerne for en moderne og stærk kriminalforsorg.

Om Jyderup Fængsel
Jyderup Fængsel er et af landets otte åbne fængsler, hvilket betyder, at der ikke er nogen stor ringmur rundt om fængslet, ligesom de indsatte har mulighed for at forlade det – men sker det uden tilladelse, betragtes det som undvigelse og har den konsekvens, at den indsatte overføres til lukket fængsel.

De oprindelige bygninger er fra 1912 og blev bygget af de Danske Sprængstoffabrikker. I slutningen af 1970’erne blev der indrettet en erhvervsfaglig kostskole, senere blev bygningerne overtaget af Justitsministeret og brugt som asylcenter for flygtninge. I 1988 blev der oprettet fængsel, som i dag har plads til 162 indsatte.forsorg.