19. juli 2024

Grafik: Sanalinsan/Rolf Larsen

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Dagen derpå

Aller først vil jeg sige tak til de mere end 200 vælgere, som gav mig deres stemme, – mange på trods af, at de ellers ikke er til Det konservative Folkeparti. Valgkampen og mødet med borgere og kandidater har været en god oplevelse.
Dernæst vil jeg ønske Christina til lykke med borgmesterposten, som hun har arbejdet seriøst for at få.

Resten af konstitueringen og processen omkring den, har jeg ingen kommentarer til – udover at jeg har fået rigtig mange erfaringer med mig, som vil give yderligere stof til min kommende bog om forholdet mellem det kommunalpolitiske styringsniveau og den oplysende og betjenende forvaltning, der i andre kommuner fungerer, som det er tænkt.
Det stadig min opfattelse, at det er byrådets fornemste opgave at vise den politiske retning, og det er forvaltningens opgave at fremkomme med forslag til, hvordan vejen kan beredes for iværksættelsen.

Efter 52 år i Holbæk Kommune vil jeg med interesse iagttage, hvordan den nyvalgte kommunalbestyrelse i den nærmeste fremtid håndterer og løser den flossede økonomi, ekstraregningerne på Sportsbyen, den fatale underbudgettering på velfærdsområderne, det offentlige løfte om ikke at nedlægge en eneste af de 18 skoleafdelinger og løftet om at selvstændiggøre dem engang i fremtiden uden omkostninger for skolevæsenet generelt, men tværtimod løfte det. For ikke at tale om løftet om et opgør med kommunens centralstyring og unødige akademisering på et højt lønniveau.

Som tidligere lovet var denne min første og eneste valgkamp. Det har været inspirerende på mange planer, og jeg holder mit løfte om at lukke min facebookkonto til glæde for nogle og måske til ærgrelse for flere.

Men jeg lovede ikke at holde op med at skrive læserbreve, når jeg synes at der er grund til det, og når medierne vil optage dem.

Bent Brandt
Byrådskandidat for Kons.

1 thought on “Læserbrev: Dagen derpå

  1. Ja, det bliver “spændende” 🙁

    Der er genvalgt 2/3 af de allerede siddende “byrødder”, som på forskellige tidspunkter ALLE på nær 2 har bragt kommunen i dens nuværende situation – så det mest spændende bliver, hvorvidt der overhovedet kommer en “fornyelse” efter 1. januar.

    Men vi vil se frem til din bog 🙂

Comments are closed.