Læserbrev: Om frivilligt arbejde

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Om frivilligt arbejde

Jeg er fra flere sider blevet spurgt, om Ældrerådet i Holbæk Kommune har medvirket til den artikel, der blev bragt den 22. August i By og Land under overskriften ”Frivilligt arbejde bidrager til velfærdssamfundet”.
Man spørger, om den frivillige indsats i Holbæk Kommune alene kan udføres indenfor rammerne af en forening, fordi det i artiklen anbefales, at man skal kontakte en forening, hvis man ønsker at indgå i frivillig arbejde.

Grafik: Sanalinsan/Rolf Larsen


Ældrerådet har ikke medvirket ved tilvejebringelsen af artiklen, selv om der i artiklen fokuseres specielt på ældre medborgere.

I vores verden bliver frivilligarbejde nemlig gennemført både af personer, der er knyttet til foreninger men også af personer, der ikke har, eller ønsker tilknytning til foreninger.

Der udføres således et stort og uvurderligt frivilligt arbejde i Holbæk Kommune af personer, der ikke er – eller ønsker at være medlem – af en forening
Det sker i brugerrådenes ved vore aktivcentre. Og det sker gennem nabohjælp, telefonkæder, læseklubber, stolegymnastik, erindringsværksteder, højskoledage osv.
Det er Ældrerådets holdning, at uden disse aktiviteter ville tilværelsen være fattigere for mange ældre borgere, og vi finder at den personrettede frivilligindsats er et væsentligt bidrag, der beriger den offentlige velfærdsindsats.
Og det samme gælder for vore mange ældreorganisationer og foreninger, der på forskellig vis yder en stor og påskønnelsesværdig indsats for de svageste ældre.

For Ældrerådet er det altså uden betydning om frivilligaktiviteter udføres gennem foreninger eller ved personer, der ingen foreningstilknytning har.
Blot skal frivilligindsatsen i Holbæk Kommune foregå indenfor en ramme, hvor frivilligt arbejde ikke handler om besparelser eller om at frivillige skal erstatte medarbejdere eller disses arbejdsopgaver.
Og vi kan med tilfredshed konstatere, at det på ældreområdet synes at være tilfældet i Holbæk Kommune.

Med venlig hilsen
Steen-Kristian Eriksen
Formand for Ældrerådet i Holbæk Kommune

Denne artikel er publiceret den 28. august 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply