15. juni 2024

Redaktion har modtaget nedenstående læserbrev:

Hvem viser hvor David købte øllet i Holbæk Kommune?

Foruroligende mange borgere har henvendt sig til mig siden mine læserbreve om manglende ordentlighed i Holbæk Kommunes administration. Jeg har åbenbart ramt et emne, som alt for mange borgere har oplevet. Jeg vil derfor følge op på emnet med det nyeste eksempel, som jeg kender, nemlig kommunens manglende overholdelse af sine egne lokalplaner.
laeserbrev
I anden forbindelse blev jeg opmærksom på lokalplanen fra 2007 for Kirkepladsen, som blandt andet skal regulere pladsens tilgængelighed, trafikforhold og sikkerhed. I §10 står der: ”Byrummene skal belyses, så det til alle tider føles sikkert at færdes og opholde sig der…..byrummene skal være tilgængelige for alle …..”.

Nu ved læserne af min læserbreve om Kirkepladsen, at den om natten ligger i totalt mørke og har gjort det stort set siden dens etablering. Resultatet er, at nyplantede træer, støttestolper, biler og lav belysning er raseret, og at granitsøjlerne jævnligt påkøres og i ugevis henligger i 45 grader på horisonten med luskede jernkæder langs jorden, som man naturligvis falder over, hvis man ellers tør vove sig ind på pladsen for stofhandlere og ungdomsbander af forskellig herkomst.

Med lokalpladsens krav om belysning måtte det formodes, at der foreligger en teknisk udvalgsbeslutning om dispensation fra lokalplanen. Det bad jeg udvalgsformanden om at bekræfte – Det skete med kopi til borgmester og dermed kommunaldirektør. Bekræftelsen kunne gøres nemt i form af et referat.
Ind til dags dato har jeg intet modtaget, og udvalgsformanden stillede sig undrende overfor dette allerede for fjorten dage siden.

Siden 2.februar har såvel udvalgsformand, som borgmester og kommunaldirektør altså været vidende om, at kommunens lokalplan – der faktisk handler om borgernes sikkerhed – ikke har været overholdt i ti år! Kommunens administration finder åbenbart ingen anledning til hverken at svare borgerne eller bringe forholdene i overensstemmelse med sin egen lokalplan.

I andre sager har udvalgsformanden tilkendegivet over for mig, at administrationen ofte irriteres over borgernes og politikeres henvendelser og spørgsmål. Dette interessante forhold er tilsyneladende ikke blevet ændret efter direktørfyringerne og ansættelsen af en ny kommunaldirektør. I den anledning skal man ikke være i tvivl om, at kommunaldirektørens primære opgave er at sørge for, at byrådet kun træffer lovlige beslutninger.

Man må håbe, at det nye byråd forstår, hvem der er arbejdsgiver i kommunen, og således hvem der ansætter og afskediger medarbejdere på højt plan. Der mangler fortsat ordentlighed i kommunens administration.

Bent Brandt
Ahlgade 58B
4300 Holbæk