Læserbrev: Bevare Østre Skoles bygninger – hvordan?

Østre Skole.Arkivfoto: Rolf Larsen.

Østre Skole.Arkivfoto: Rolf Larsen.


Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Bevare Østre Skoles bygninger – hvordan?

Byrådet vil bevare Østre Skoles bygninger. Derfor er forslag til Lokalplan 1.50 i høring indtil 8. december 2016. En bevarende lokalplan er nødvendig for at sikre det bevaringsværdige.

Beroligende står det tilmed i indledningen på side 12, at Kommunen er ejer og bygherre på renoveringen og ombygningen af ejendommen. Beroligende, fordi en lokalplans bestemmelser ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at sikre det bevaringsværdige.

Har Kommunen mon tænkt sig at udarbejde en egentlig bygningsanalyse, der beskriver bygningerne ude som inde, og peger på, hvad der er værd at holde fast i? En der viser, hvad Nationalromantisk Byggestil er med Østre skole som eksempel? Og har Kommunen tænkt sig at følge op med et kvalificeret projekt?

  • Hvor vinduerne skal være af godt kærnetræ, hvidmalede og af kvalitet, så de kan bevares i firs – hundrede år, som de oprindelige. Og ikke som en efterligning af firservinduerne, der er udført i ringe kvalitet og allerede udskiftningsmodne?
  • Hvor vinduer godt kan ligne de oprindelige vinduer, men er af moderne type, der isolerer bedre og samtidig medvirker til effektiv ventilation af lokalerne?
    Hvor fuger og bånd i murværket er af hydraulisk bakkemørtel og ikke af strandmørtel med cement? Og med rygfuger og ikke skrabefuger?
  • Hvor indvendige vægge fortsat er pudsede og med runde hjørner, og ikke en afhugget rå muroverflade?
  • Hvor lofter, der ikke er sænkede under overkant vinduer, men heller ikke er ribbet op til det nøgne bjælkelag, men fremstår som pudsede overflader, der samtidig sikrer lav efterklangstid i lokalerne?
  • Hvor bygningerne stadig “står på jorden”, omgivet af natur og/eller betonsten, der sikrer niveaufri adgang mellem bygning og opholdsarealer – og gerne med grønne pletter, men ikke omgivet af en “tømmerflåde”, der mere hører havnen til?
  • Hvor bygningerne stadig står i deres oprindelige form, uden forstyrrende trappe- eller elevatortårne, som der er rigeligt plads til indendørs?
  • Hvor friarealerne fortsat sikres som brugernes opholdsarealer, med begrænset gæsteparkering, mens medarbejderbiler henvises til nærliggende offentlige parkeringspladser?

En ordentlig bygningsanalyse, et kvalificeret projekt og en gennemførelse af kyndige håndværkere, med behørigt fagtilsyn, det er hvad vi forventer, at Byrådet som ansvarlig bygherre vil organisere. Suppleret af en bevarende lokalplan.

Henrik Katkjær
Murersvend
Fuglsvej 19
Holbæk

Per Fynboe
Arkitekt maa
Bispehøjen 100
Holbæk

Denne artikel er publiceret den 30. november 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply