Læserbrev: Svar til Willy Lisby – Liberal ideologi

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Liberal ideologi

I Willy Lisbys svar til mig om Fjordstjernen skriver WL, at Fjordstjernen ikke har givet et tilbud. Fjordstjernen havde beregnet udgiften til sygeplejen til 5,7 millioner kr. Der er selvfølgelig ingen forskel på om Fjordstjernen giver et tilbud eller kommer med en beregning på, hvad de skal have for at udføre opgaven. Så får Fjordstjernen at vide, at plejehjemmet Samsøvej kan klare opgaven til en billigere pris. Det er særdeles utroværdigt, at de således presset pludselig kan gøre det samme for 2,3 millioner mindre.

Selvfølgelig er de pårørende bekymrede. Fjordstjernen kan berolige de pårørende og beboerne ved at gøre det klart, at de selvfølgelig kan og vil samarbejde professionelt og fagligt med Samsøvejens personale, og at Fjordstjernen vil være med til at sikre, at alle beboere på Fjordstjernen får den støtte hjælp og pleje de har brug for.

Willy Lisby femfører også, at når man har lavet en fejl, så må man få den rettet. W L er medlem af udvalget Aktiv Hele Livet – Sundhed og -Omsorg. W L har lige sammen med et flertal i Byrådet fyret folk, som hjælper andre med at være aktive i livet. Det må være en fejl, som skal laves om. Flere som har brug for hjælp for at kunne være aktive, får ikke mere denne hjælp. Mange andre nedskæringer har betydet mindre trivsel og mindre omsorg for både brugere af kommunens forringede tilbud og dårligere forhold for de ansatte. Her er der tale om virkelige forringelser fejl, der bør rettes op på.
Willy Lisby fastholder sin mistillid til kommunens ansatte. Det må ikke være rart for de kommunalt ansatte at blive mødt med denne mistillid af en byrådspolitiker.

Willy Lisby giver også udtryk for, at jeg er ude i et ideologisk ærinde. Da WL anser mit arbejde for at bevare og udbygge vores velfærd for at være ideologisk, tager jeg imod komplimentet.
At Venstre både nationalt og lokalt arbejder målrette på at svække den velfærd, som det har taget årtier at opbygge, anser Venstre ikke for ideologisk. Det er imidlertid rendyrket liberal ideologi.
Laust Davidsen

Medlem af Enhedslistens kommunalpolitiske baggrundsgruppe

Laust Davidsen
Skrænten 6
4300 Holbæk

Denne artikel er publiceret den 28. november 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply