Mountainbikere får spor til 83.000 kr. kroner årligt

Arkivfoto: Unsplash / Pixabay


Når Holbæks “bjergryttere” fremover skal lufte “jernhestene”, så bliver det på et spor til 83.000 kroner årligt.

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab har besluttet at godkende en aftale mellem Holbæk Kommune, foreningen Holbæk Cykelsport og Humleore Skovdistrikt om etablering af et mountainbike-spor i Dragerup Skov.

Aftalen kommer efter planer om et mountainbike-spor i Knudskoven i nærheden af den kommende Sportsby faldt til jorden efter protester fra andre brugere af skoven.

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab besluttede på sit møde den 24. oktober, at give 81.450 kr. til anlæggelse af mountainbike-sporet i Dragerup Skov. Beløbet svarer til den samlede forventede anlægsudgift og Holbæk Cykelsport står så for at etablere sporet. Pengene tages fra Frivilligheds og Sundhedspuljen.

Som følge af aftalen skal Holbæk Kommune fremover betale 100.000 kroner årligt i benyttelsesafgift til til Humleore Skovdistrikt. Holbæk Cykelsport yder modsvarende et driftstilskud til Holbæk Kommune på 25.000 kr. for at anvende sporet. Og så giver Holbæk Kommune Holbæk Cykelsport 8.000 kroner årligt til vedligeholdelse. Dermed bliver den årlige udgift for Holbæk Kommune 83.000 kroner.

Der vil være offentlig adgang til mountainbike-sporet året rundt og dermed kan også andre end medlemmer af Holbæk Cykelsport tage sig en cykeltur langs sporet.

Denne artikel er publiceret den 15. november 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

2 kommentarer

  • Lars O.

    Det er dejligt at være sportsudøver i Holbæk Kommune. Her betyder det ikke noget, at man skal spare millioner af kroner, gennemføre massefyringer og forringelser for borgerne. Her er altid råd til lidt mere sport.

Leave a Reply