Orø: Forvirring på et højere plan

Foto: Rolf Larsen og Jesper von Staffeldt.

Foto: Rolf Larsen og Jesper von Staffeldt.


Holbaekonline.dks egen Orø-beboer kigger på færgebilletter med rabatter – og uden i denne klumme.

For nogle år siden begyndte man så småt at tale om at ligestille landeveje og vandveje, så det skulle koste det samme om man f.eks. sejlede 10 km med en færge eller kørte samme strækning på en landevej med bil. I Sverige er det helt gratis at sejle med færge til de små øer i skærgården. Før Folketingsvalget var der flere som havde sat næsen op efter meget billige færgebilletter til de små øer i Danmark. Men ét er hvad politikere lover før et valg, noget er hvad der sker efter valget. Efter det sidste Folketingsvalg i juni sidste år gik det meget trægt med at få sat gang i den proces med at ligestille vandveje og landeveje. Indenrigsminister Karen Ellemann var ikke at få til at udtale sig klart om sagen, der var undskyldninger som der også var andre områder inden for hendes gebet der trængte til penge, og så kom Finansminister Klaus Hjort Frederiksen på banen og talte om et hul i statskassen på 3 milliarder kroner , som den forrige regering havde efterladt. Derfor lå det lidt ekstra- tungt med at opfylde de mange ønsker. Men hertil er at bemærke, at selvfølgelig er 3 milliarder mange penge , men det svarer kun til 3 – nej ikke procent – men promille af statsbudgettet, altså ikke noget alvorligt, men vel nærmest noget rent regneteknisk.

Hårdt presset fik små-øernes færger nogle penge til at sætte færgetaksterne ned men ikke det store, for med fuld ligestilling ville prisen for dette blive omkring 280 mill kroner om året og her blev til slut i processen bevilget under 50 mill kroner for det sidste halvår af 2016. Ydermere måtte pengene kun bruges i lavsæsonen , altså forår og efteråret. Det betød færgerne skulle operere med flere billettyper, i stedet for at man satte priserne ned hele året.

For Orø kom det til at betyde at Orøfærgen fik 67000 kr for efterårssæsonen som udelukkende blev brugt på at sætte priserne ned på transport af biler , til gavn for øboerne , som har gratis persontransport, mens trækfærgen fik over 2. mill. kroner som blev brugt til at reducere priser på både bil- og persontransport med 80% , mens den kommunale færge måtte nøjes med at sætte bilpriserne ned med en tredjedel. Orøfærgen startede lavprisæsonen omkring 10. august, mens kollegaen begyndte sin lavprissæson 1. september. Begge slutter dog sæsonen senest 1.december eller tidligere hvis støttepengene fra staten er brugt op. Og for at blive forvirret en smule mere, så kan de billige klippekort gemmes til næste år for Orøfærgen til brug fra ca midt i marts måned 2017, mens der ikke er garanti for at klippekortet til Trækfærgen kan bruges til næste år, snarere tværtimod. Men det har kunderne dog fået at vide.

Og hvad har resultatet så været: Orøførgen har haft meget få biler med. Deres udsendte har flere gange oplevet at være ene bil ombord på færgen, mens trækfærgen har været fyldt godt op. Som overfartslederen på trækfærgen sagde til Deres Udsendte for fjorten dage siden: Det er som at sejle midt i turistsæsonen mens det er varmt. Var der nogle som talte om ressourcespild? Og nu har Trækfærgen brugt sin statslige tilskud op og fremover må de personer som ikke har hamstret klippekort igen betale fuld pris for biletterne. De lave priser kunne have været brugt som et trækplaster til endagsturister m.fl. her frem til 1.december, men til gengæld har Orø kro udvist rettidig omhu og har hamstret klippekort så de kan tilbyde udenøs turister at de får færgen betalt hvis de spiser på kroen, så man må vel gå ud fra andre turistaktører også lugter fidusen.

Man kan håbe nogle tænker det her er vist ikke så smart, så lad en journalist og tidligere lærer komme med et par gode råd:

Hvad med begge færger starter sæsonen på samme tidspunkt og for ikke at få for meget run på den ene færge, så kunne man måske køre med en lavere rabat på trækfærgen så man slipper for at få udsolgt i begyndelsen af lavsæsonen , man kunne få ens regler for at bruge de billige rabatkort i sæsonen efter og ikke mindst for at undgå hamstring af klippekort , så kunne man lave en fordelingsnøgle på trækfærgen på hvor stor en del af rabatten der skal gå til klippekort og hvor meget der skal bruges på biletter i løssalg. Er der nogle af vore læsere som har andre forslag, så kom endelig frem med dem.

Denne artikel er publiceret den 13. oktober 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

En kommentar

 • Henrik Petersen

  Man kan jo altid bagefter, sige det skulle have været gjort anderledes. En rabat på 80 % kunne nok have været justeret lidt ned med samme resultat. Altså øget trafik.
  Havde man nu gået ud med en lavere rabat, og kunne man i slutningen af perioden så se, at der var “overskud” i tilskuddet, var det jo muligt at annoncere et par gratis dage, så det blev udnyttet.

  Men det er jo dansk hovsa politik i højeste potens. Vi kan ikke holde hvad der er lovet, men finder en “lap” så der er ro på er stykke tid.
  Men det har givet den ønskede effekt – flere biler/gæster, men administrationen af regnskabet er nok mange doblet.
  Jeg er overbevist om, at Trækfærgen har regnet som gale på hvad der nu kunne lade sig gøre, men bliver overrumplet af den mange doblede trafik, som jo er positivt på en måde.

  Så lad endelig en ny periode starte med tilskud til foråret, og så har man nok lært lidt af “første runde”.

  Mener ikke at der har været restriktioner på rabatkort – så at sige nogle hamstrer kan man vel ikke?Det hedder vel at se muligheder i en ordning – det er da positivt, og har været muligt for alle. Der løbes vel også en lille risiko, da kortet jo skal benyttes i perioden, ikk?

Leave a Reply