Grønt lys for skattestigning

Foto: Rolf Larsen.

Foto: Rolf Larsen.


Det er ikke nogen hemmelighed, at økonomien i Holbæk Kommune er mildt sagt elendig. Der er spareplaner for 204 millioner kroner til næste år og nu har kommunen så også fået lov til at sætte skatten i vejret.

Social- og Indenrigsministeriet har givet fire kommune tilladelse til at forhøje skatten for 2017. Det drejer sig om Odense, Læsø, Rebil og Holbæk Kommuner, som alle får del i rammen til forhøjelser for 200 millioner kroner, som om en del af regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for 2017.

For Holbæk Kommunes vedkommende betyder det, at ministeriet har givet lov til, at skatten kan hæves med 34,6 millioner kroner. Hvis Holbæk Kommune holder sig til at sætte skatten op inden for det tildelte beløb, undgår den individuelle sanktioner.

Men når Holbæk og de tre andre kommuner har fået lov til at sætte skatten i vejret, så skal resten af landets kommuner finde ud af at sætte skatten ned. Landets kommuner skal nemlig koordinere, at skatten ikke samlet set bliver højere i kommunerne i 2017. Hvis kommunerne samlet set forhøjer skatterne, udløser det en økonomisk sanktion over for den enkelte kommune og kollektivt for kommunerne.

Denne artikel er publiceret den 19. september 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply