Rekord stor årgang sagde goddag på Slotshaven Gymnasium

Første dag på Slotshaven Gymnasium for de nye elever.

Første dag på Slotshaven Gymnasium for de nye elever.


I dag blev der sagt velkommen til en rekord stor årgang på Slotshaven Gymnasium. Ikke færre end 220 elever var mødt op til fælles velkomst klokken 9.

Rektor Malene Grandjean, der selv er ny på gymnasiet bød de nye elever velkommen og i sin tale lagde hun vægt på, at der skulle være plads til alle; HHX’ere, HTX’ere og EUX’ere, og på fællesskabet, der bl.a. kommer til udtryk gennem månedlige skolemøder, nyhedsbreve, fælles valgfag og – hvad mange af de nye elever nok ser frem til – fester og fredagscaféer.

– Og man skal ikke undervurdere betydning af de mange forskellige fællesskaber ud over klassefællesskabet. Alle de mange forskellige fællesskaber har også stor betydning for, at I kommer til at trives på Slotshaven – og at I dermed kommer til at opnå maksimal læring, sagde rektor, der samtidig slog fast, at “læring er det, det hele handler om”.

– I skal suge til jer af læring. Både den faglige og personlige læring. I skal udvikle jer som mennesker, så I om tre år er klar til at fortsætte jeres uddannelse på en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse. I skal vide, at ungdomsuddannelsen og det, I lærer her, er den adgangsbillet, der gælder resten af livet. Jeres karaktergennemsnit er det, der skal åbne døre for jer resten af livet.

– Så husk hele tiden jer selv og hinanden på, at det der overskygger alt andet de kommende tre år, det er læring, sagde rektor Malene Grandjean.

This slideshow requires JavaScript.

Denne artikel er publiceret den 8. august 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply