Endelig: Nu kommer der fortorv til Fakta

I regnvejr bliver jorden våd og mudret. Foto: Rolf Larsen.

I regnvejr bliver jorden våd og mudret. Foto: Rolf Larsen.

Byrådet har vedtaget, at bevilge 175.000 kroner til færdiggørelse af fortvovet ved Fakta på Gl. Ringstedvej.

Da man i sin tid etablerede Fakta, blev der lavet et helleanlæg på Tåstrup Møllevej og Gl. Ringstedvej og fortovet blev forlænget, så de gående fik bedre forhold.

Men der manglede ca 70 m. fortov, før at buspassagerne også havde et fortov at gå på. I stedet har de måttet gå i siden af vejen (i den forkerte kørselsretning) eller gå rundt i mudder og pløre. Men det skal være slut nu – og det vil nok glæde de mange buspassagerer, som handler i Fakta og Lidl.

Med bevillingen på 175.000 kroner til etableringen af fortorv fra busstoppestedet til Fakta, vil kunderne fremover kunne gå tørskoet når de skal købe ind.

Også større sikkerhed for cyklister
I forbindelse med arbejdet bliver der etableret en smal cykelbane, for at forbedre sikkerheden for cyklister.

De 1750.000 kroner, som det vil koste at etablere fortorv og cykelbane taget fra rådighedsbeløbet på 1.500.000 kr. som er afsat i budgettet for 2016 til Vej – anlæg

Projektet forventes at kunne realiseres i perioden juni -juli måned 2016 og være afsluttet i slutningen af juli.

This slideshow requires JavaScript.

Denne artikel er publiceret den 30. maj 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply