Møde om fælles færdselsregler i Knudsskoven

Det sker at løbere, mountainbikere, hundeluftere, ryttere og ganske almindelige søndags skovtursbesøgende kolliderer med hinanden i Knudsskoven – så nu skal der indføres fælles spilleregler for brugen af den populære lille skov i den vestlige del af Holbæk by.

Arkivfoto: maumau97 / Pixabay


I dag anvendes Knudskoven bland andet til gåture, cykling, ridning, løb og hundeluftning. Blandt andre orienteringsløbere og mountainbikere har dog et ønske om bedre at kunne bruge skoven.

– Allerede i dag er der mange, der bruger skoven, men det sker, at de forskellige aktiviteter kolliderer med hinanden. Vi arbejder altså på at skabe nye muligheder, men også på at skille aktiviteterne ad, så de ikke generer hinanden og skaber farlige situationer på stierne, forklarer formand for Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab, Emrah Tuncer.

Nogle af de muligheder, der er i spil, er et fast spor til mountainbikere og nogle faste poster til orienteringsløb. Elementer, der på sigt kan tænkes sammen med mulighederne omkring den nye sportsby. Derudover kigger man på fælles spilleregler for færdsel i skoven og på muligheden for infotavler, der orienterer om eventuelle løb eller andre aktiviteter i skoven.

Stillezoner til dyrene
Selvom man ønsker at skabe bedre muligheder for at benytte skoven, er Holbæk Kommune meget optaget af, hvor meget aktivitet skoven og dyrene kan tåle. Derfor har fagfolk allerede undersøgt og vurderet området.

– En mulig løsning kunne være at lave stillezoner uden færdsel, der hvor dyrene trives bedst. Fx hvor der er meget underskov, så de kan gemme sig og få fred og ro, forklarer John Harpøth, der er formand for Udvalget for Klima og Miljø.

– Intet er dog besluttet endnu. Først vil vi høre, hvilke ønsker naboer og andre brugere har til skoven. Derigennem håber vi at kunne finde en løsning, der tilgodeser dem, men i høj grad også skoven og skovens dyr, fortæller han.

Borgermøde
Torsdag eftermiddag, den 12. maj, holder Holbæk Kommune borgermøde om netop Knudskoven, hvor alle interesserede velkomne til at høre mere om mulighederne for den fremtidige brug af skoven. Mødet starter kl. 17.00 på parkeringspladsen ved Naturskolen.

Denne artikel er publiceret den 10. maj 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

6 kommentarer

 • Lotte Jensen

  Kære Emrah Tuncher.
  Hvor godt kender du vores lille skov? Ikke ret godt tror jeg?
  Knudskoven også kaldet “Den grønne Kile”, som byen er kendt for.
  Det er der byens borgere går en søndagstur med børnene og samler kastanier eller der man får den ugentlige joggingtur.
  Der er dyreliv,: hjorteflokke, ræve, egern musvåger, spætter, skovskader, m.m. Et helt særligt stykke natur, som Holbæk er kendt for og som vi borgere gennem mange år har sat stor pris på. Der hvor man lige kobler af efter dagens stress.
  Hvis I kommer igennem med Jeres plan, har vi ikke en skov, men en sportspark. En park, med skilte og regler, færdsel og mange mennesker i aktivitet. Ikke længere vores Knudskov, som den har ligget der i mange år,. Ikke længere et sted med “mindfulness”. Ikke længere dyrevildt, vi kan opleve sammen med børnene.
  Hvis du nogensinde en vinterdag går en tur efter snefald, vil du se en masse dyrespor. Skovmår, ræv, hjort, sågar grævlingespor har jeg set. De dyr vil forsvinde. Dyr forstår ikke stillezoner, de skal have plads.
  Jeg ved at denne sportspark, som den med hastige skridt vil udvikle sig til dræbe skoven. Vi er mange, mange flere der bruger skoven , end de få der cykler og ridder eller løber orienteringsløb. Vi vil have vores skov, bare stilhed, fuglesang og dyreliv. Kunne det være et mere beskedent ønske fra en stor gruppe borgere i byen, flertallet, vil du nok erfare hen af vejen.

 • Lotte Jensen

  Der var igår møde i Knudskoven. Vi var rigtig mange, ca. 100?, der mødte op for at give vores mening til kende, og et absolut flertal var for at bevare vores dejlige skov, uden mountainbikebaner.
  Der var mange gode indlæg for dette. Mange talte om skoven som et rekreativt område hvor sjælefred og mindfulness er det der betyder noget. Der blev talt om børnenes trivsel på skovture med børnehaven, dyrenes behov for plads og bekymring for at de ville forsvinde ud af skoven. Det blev også flere gange nævnt, at vores skov er for lille til alle de mange aktiviteter, man ønsker at lægge i den. Som en helt rigtigt sagde, er skoven blevet slidt og at der i virkeligheden er behov for det modsatte. Vi burde i stedet frede den, og støtte dyre- og plantelivet, tage vare på vores dejlige Grønne Kile, der er til glæde for så mange mennesker. Vi ønsker ikke mountainbikebaner, sportspark, men skovens dybe stille ro. Det ville klæde Holbæk Kommune at tage vare på naturen og ikke en lille gruppe Mountainbikere, og ødelægge skoven med baner.

 • Hanne Duelund

  Der må findes tidligere grusgrave eller lignende, hvor man kunne plante nogle træer (hvis det er et behov for mountainbikerne til at have at “støde ind i”) – for det ER jo supergodt at blive fysisk udfordrede 🙂 – så selvfølgelig skal der findes noget til disse/sådanne aktiviteter.

  Men skove og natur i øvrigt er til rekreation og stilhed og fordybelse. Alle disse begreber er efterhånden en mangelvare i vort hektiske samfund. Stilhed og ro er snart en ressource, som vi “løber tør for”.

 • Christian Larsen

  Hej Emrah

  Tak for et fint arrangement i Knudskoven i går.
  Jeg skriver her, da jeg ligesom du og de fleste andre gerne vil have en løsning, så alle kan få glæde af den natur vi har i og omkring Holbæk.

  Jeg er beboer i Holbæk Vest på 10. år. Jeg bruger Knudskoven med jævne mellemrum. Min kone og jeg flytter sammen med vores to børn ind på en af sidevejene til Knudskoven til efteråret, så vi kan bruge skoven endnu mere.

  Jeg er uddannet friluftsvejleder fra Institut for Idræt i Kbh. En 1-årig fultidsuddannelse som beskæftiger sig med at give folk natur- og friluftsoplevelser, som foregår under hensyntagen til naturen. Igennem de sidste 10 år har jeg arrangeret ture for alle aldersgrupper. Ture med fokus på natur og planter, men også mere actionpræget friluftsliv som mountainbike.

  Som jeg sagde til mødet i går, kan en enkelt målgruppe ikke udelukke andre fra et stykke natur. Altså man kan ikke bare sige, at mountainbikere ikke kan være i skoven, fordi man ikke bryder sig om synet af dem eller deres spor fra cyklerne.Alle har ret til at bruge naturen, og man kan ikke tage patent på den. Løsningen er heller ikke at sende folk ud i en grusgrav. Der ville man med stor sandsynlighed heller ikke selv have lyst til at nyde naturen.

  Jeg mener, at der skal etableres en mountainbikerute, som går i dele af Knudskoven. I forslaget på nettet, som jeg har kigget på, er der lagt 3 km ud. De 3 km af fortrinsvis i den halvdel af skoven, som vender ned mod parkeringspladsen, hvor vi startede i går.

  Mit forslag er, at afkorte dette spor til ca. 1,5 km og dermed bruge en noget mindre del af skoven på denne side af vejen. Det vil først og fremmest være til gavn for dyrelivet (bla. vildet), da jeg er bange for, at med det forslag der allerede er lagt ud, vil dyrene få for lidt plads og dermed forsvinde. Det er min største bekymring. Derudover vil hr og fru Pedersen, som du kaldte dem, også få mere plads og dermed få den naturoplevelse med ro og fred, som de også nyder at have.

  Mountainbikebanen skal dog forlænges på den anden side af vejen, så rytterne også får 1-2 km på denne side. Området hvor der er klatrepark med højbane v. søen, er særdeles velegnet til dette. Her er naturen blevet brudt med menneskelig indgriben, og der er sat fokus på “actionpræget” naturoplevelser. Det vil give god mening at bruge skovbunden til mountainbikerute her. Der er ikke nok plads til 3 km, men mindre burde også kunne gøre det, når der er også spor på den anden side af vejen. Når de to baner lægges sammen har rytterne 3 – 3,5 km mountainbikebane at blive udfordret på. Når Sportsbyen bliver færdig om nogle kan den nye bane kobles til denne, så de har endnu mere.

  Din indledning til mødet i går var, om vi kan finde en løsning, hvor alle bliver hørt og får glæde af naturen. Mit bud på en løsning vil tage hensyn til alle brugergrupperne og naturen.

 • Kære Emrah Tuncer.
  Anlæggelse af mountainbikebane i Knudskoven:

  Bekendtgørelse af lov om skov:
  § 11. På fredskovspligtige arealer må der ikke opføres bygninger, etableres anlæg, gennemføres terrænændringer eller anbringes affald.
  Stk. 2. Stk. 1 gælder dog ikke for
  2) spejderhytter, skovbørnehaver og lignende byggeri, der særligt tilgodeser børns og unges friluftsliv.
  § 12. Sammenhængende fredskovspligtige arealer må ikke udstykkes eller formindskes ved arealoverførsel
  .
  Jeg mener at Holbæk kommune kommer på kant med loven.
  En tre km lang bane, er et anlæg og en terrænændring. Det er til stor gene for børn, og det formindsker væsentligt skovarealet.

 • Bjørn V Jørgensen

  Hej alle!
  “DER SKAL VÆRE PLADS TIL OS ALLE.”

  Kommunen havde inviteret til dialogmøde på p-pladsen mellem Knudskoven og Torbenlund.
  Dialogen skulle gerne munde ud i, at alle kunde finde et fælles fodslag, omkring brugen af området mellem Ladegårsalleen
  og Lundemarksvej.
  Men som jeg opfattede det, så var dialogen ikke rigtig tilstede, når man på forhånd har den indstilling, at f.eks. mountainbikere, ikke er velkomme i skoven, ja så kommer man ikke langt i en dialog.

  Jeg er ikke i tvivl om, at kommunen sammen med de foreninger der benytter området til deres udfoldelser, nok skal/vil finde en fornuftig løsning, der tilgodeser alle.
  Personligt syntes jeg godt om den fremlagte plan omkring sporets beliggenhed, det er placeret således at er til mindst gene for skovens øvrige brugere.

  Syntes at Christian Larsen’s indlæg, alt i alt, er et fornuftigt forslag.
  Når så Sportsbyen, engang er færdig, ja så kan man tage “sporet” op igen til en evt. omlæggelsen.
  Men lad os nu snarest finde en fælles løsning.

  “DER ER PLADS TIL OS ALLE.”

Leave a Reply