Politiet kontrollerer cyklister og knallertkørere

Arkivfoto: Rolf Larsen

Arkivfoto: Rolf Larsen

I denne uge har politiet et særlig godt øje til cyklister og knallertkørere.

Bløde trafikanter udgør en betydelig del af de dræbte og tilskadekomne i trafikken, og de er mere udsat for alvorlige skader, når de er involveret i trafikulykker. I 2014 blev 30 cyklister og 13 knallertførere dræbt i trafikken. I en del af ulykkerne var risikobetonet adfærd hos cyklister og knallertkørere en medvirkende årsag – f.eks. når cyklister kører over før rødt lys, cykler i fodgængerfelter og tager unødige chancer.

Hvis knallerter kører for stærkt, udgør det en væsentlig risiko for føreren selv og for medtrafikanterne. Samtidig skaber høj hastighed ofte utryghed for cyklister og gående på cykelstier og fællesstier. Det kan også give støjgener til irritation for omkringboende.

I denne uge gennemfører politiet en landsdækkende kontrol af cyklister og knallertkørere og som en del af indsatsen vil politiet benytte de såkaldte ”rullefelter”, hvor politiet kan måle om knallerter kan køre hurtigere, end de er godkendt til.

Denne artikel er publiceret den 15. februar 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply