Sparekassen Sjælland lægges sammen med Sparekassen Fyn

For to og et halvt år siden købte Sparekassen Sjælland Sparekassen Fyn – nu slås de to selskaber sammen til ét.

Sparekassen Fyn har siden købet været drevet som et selvstændigt datterselskab, men nu har bestyrelsen for Sparekassen Sjælland A/S-koncernen har besluttet, at Sparekassen Sjælland og Sparekassen Fyn
sammenlægges under det nye navn Sparekassen Sjælland-Fyn A/S.

På trods af sammenlægningen af de to sparekasser – og det formelle navneskifte til Sparekassen Sjælland-Fyn A/S – bibeholdes de to velkendte navnetræk Sparekassen Sjælland og Sparekassen Fyn. Derfor skal der ikke nye skilte op på sparekassens i alt 42 filialer fra Middelfart til Dragør.

Uændrede kundevilkår og priser
Sammenlægningen medfører hverken forringede vilkår eller prisstigninger for sparekassens kunder på Sjælland eller Fyn. Derimod vil alle sparekassens kunder fremover have mulighed for at blive betjent i alle vores filialer på begge sider af Storebælt.

Ny forstærket direktion på plads
I forbindelse med sammenlægningen udvides og forstærkes koncernens direktion.

Med administrerende direktør Lars Petersson i spidsen indgår Bruno Riis-Nielsen (nuværende underdirektør i Sparekassen Sjælland) og Flemming Bisgaard Nielsen (nuværende administrerende direktør i Sparekassen Fyn) fremover i sparekassens direktion.

Der bliver ikke tale om afskedigelser i forbindelse med sammenlægningen, hverken på Sjælland eller Fyn, da da antallet af medarbejdere der står over for pensionering svarer til behovet for at trimme organisationen, oplyser Sparekassen Sjælland-Fyn

Denne artikel er publiceret den 8. februar 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply