De eksisterende brandstationer består efter sammenlægning af brandvæsner

Den fælleskommunale beredskabskommission for Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø kommuner traf på sit første ordinære møde den 29. januar 2016 beslutning om, at på nuværende tidspunkt vil de eksisterende brandstationer fortsætte efter sammenlægningen af brandvæsenerne i Vestsjællands Brandvæsen.

– Tryghed er et nøgleord i brandvæsenets arbejde, og med den beslutning kan medarbejdere og borgere være sikre på, at Vestsjællands Brandvæsen rykker ud, når der er brug for det – i hele Vestsjællands store geografi, siger Holbæks borgmester Søren Kjærsgaard

Sammenlægningen af de 5 kommunale brandvæsener har været under forberedelse, siden KL og regeringen i juni 2014 i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi 2015, aftalte, at antallet af kommunale beredskaber senest 1. januar 2016 skulle reduceres til maximalt 20.

Som led i aftalen indgik endvidere, at der skulle findes effektiviseringer i beredskaberne på 175 mio. kr. For de 5 kommuner betyder det effektiviseringer for i alt ca. 6,4 mio. kr. Derfor havde beredskabskommissionen bedt ledelsen om at udarbejde konkrete forslag til effektiviseringer. Kommissionen arbejder videre med forslagene på sit næste møde, men således under den forudsætning, at der ikke på nuværende tidspunkt vil ske ændringer i stationsstrukturen.

Vestsjællands Brandvæsen besluttede, at Vestsjællands Brandvæsens hovedadresse flyttes pr. 1. januar 2017 til Kalundborg Brandstation. Det sker som konsekvens af, at antallet af deltagende kommuner er blevet reduceret fra 6 til 5 med Slagelse Kommunes udtræden i slutningen af december. Administrationen kan nu indpasses i rammerne på Kalundborg Brandstation.

På mødet konstituerede beredskabskommissionen sig med borgmester Søren Kjærsgaard, Holbæk, og borgmester Mette Touborg, Lejre, som hhv. formand og næstformand.

Denne artikel er publiceret den 3. februar 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply