4. marts 2024

Nytårsaften ved årsskiftet 1944-45 sprængte en gruppe modstandsfolk den tyske pejlestation i Vipperød i luften efter ønske fra briterne.

I aktionen deltog i alt 17 mand – 10 fra Holbæk og 7 fra Hornsherred (“Strandgårdsgruppen” -red.).

Der blev udstationeret vagter på landevejen ved pejlestationen og fordi tyskerne i anledning af nytåret havde slækket på sikkerheden, var det noget nemmere en først beregnet, at komme til pejlestationen.

De tyske soldater var – på nær to vagter – samlet i messen til fejring af nytåret.

På slaget tolv gik aktionen i gang og den ene af de to vagter blev overmandet i vagttårnet, men nåede at afsikre en håndgranat, som blev sparket væk og eksploderede i luften.

En tysk officer komfrem og fik øje på frihedskæmperne. Han forsøgte at stikke af, men efter en skudsalve overgav han sig.

Modstandsfolkene trængte ind i bygningen og ind i messen, hvor de med skarpladte pistoler og maskinpistoler og overrumplede de tyske soldater i deres nytårsfest med tale af selveste Adolf Hitler i radioen.

De tyske soldater blev gennet ud af bygningen og bevogtet af modstandsfolk, mens andre modstandsfolk gik igang med at gøre klar til sprængning og tømme bygningen for dokumenter, ammunition, våben, uniformer m.m.

Hele pejlestationen blev gennemfotograferet og der blev anbragt 5 kg trotyl under hver af senderens tre transformatorer og mandskabsbygningen blev antændt ved hjælp af benzin.

Aktionen var forløbet planmæssigt og alle modstandsfolk forvandt hurtigt fra stedet.

Kilder: Danmarks Frihedskamp, bd. 1-2 redigeret af Ebbe Munck og Børge Outze, Forlaget Børge Binderup, København 1948..

Serie: Holbæk Under besættelsen
Dette er en del af vores serie “Holbæk under besættelsen”. I tekst, billeder og video, sætter vi fokus på Holbæk og omegn i årene 1940-45.

Oversigt over seriens indlæg