Foredrag: Stemmeretskampen i Vestsjælland

Nu kan du høre om stemmeretskampen i Vestsjælland på Holbæk Bibliotek.

Nu kan du høre om stemmeretskampen i Vestsjælland på Holbæk Bibliotek.

Tordsag d 19. februar fortæller specialkonsulent Jytte Nielsen fra Kvinfo om hvordan Vestsjællænderne kæmpede for stemmeretten lokalt.

Den nye grundlov i 1915 var kulminationen på en årelang kamp for kvinders og arbejderes inklusion i demokratiet. Forrest i kampen stod kvindebevægelsen, der i de sidste tiår af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet mobiliserede mange tusinde kvinder og mænd landet over for kravet om lige valgret og som på dagen for underskrivelsen af den nye grundlov arrangerede et optog med mere end 10.000 kvinder i Københavns gader.

Foredraget vil fokusere på stemmeretsbevægelsernes forskellige aktører, deres argumenter og aktionsformer og ikke mindst deres lokale forankring i Vestsjælland.

Foredraget er nummer 2 i en række på 4 arrangeret af Holbæk Bibliotek, Holbæk Højskoleforening og Kvinfo. Foredragene fejrer grundlovsjubilæet 1915-2015.

Billetter à 20 kr. kan købes på Holbæk Bibliotek eller via bibliotekets hjemmeside

Leave a Reply