Mange har ingen uddannelse og intet job i Holbæks to største boligområder

Bl.a. her i Agervang er der mange uden anden uddannelse end grundskolen. Foto: Michael Johannessen.

Bl.a. her i Agervang er der mange uden anden uddannelse end grundskolen. Foto: Michael Johannessen.

Tallene for de to store boligområder i Holbæk; Agervang og Ladegårdsparken, viser, at der en stor del af de voksne beboere der ikke har højere uddannelse end grundskole, ligesom begge områder viser, at en stor del af beboerne mellem 18 og 64 år ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse.

Tallene stammer fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og er af ministeriet brugt til, at afgøre om et boligområde er et såkaldt “særligt udsat boligområde” – populært kaldet en “ghetto”.

Af tallene fremgår det, at 51,2 procent af Agervangs beboere mellem 18 og 64 år enten ikke er i arbejde eller i uddannelse. I Ladegårdsparken er tallet 44,0 procent.

Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande er 33,6 procent i Ladegårdsparken, mens det i Agervang er 56,5 procent.

3,45 procent Agervangs beboere over 18 år er dømt efter straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Af Ladegårdsparkens beboere er det 2,66 procent.

I Ladegårdsparken bor der ifølge ministeriets opgørelse 1.089 beboere (pr. 1. december 2014) ud af dem, har 56,5 procent af de 30 – 59 årige ikke højere uddannelse end grundskolen. I Agervang er andelen med kun en grundskole 61,1 procent. I øvrigt bor der 1453 beboere i Agervang.

Agervang
Mens Ladegårdsparken efter et år på listen over “særligt udsatte boligområder” fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter slap af med “ghetto”-prædikatet, så optræder Agervang stadig på ministeriets seneste liste fra 1. december sidste år.

Listen udarbejdes bl.a. på baggrund af tallene, som er medtaget i denne artikel.

Dokumentation: Liste over særligt udatte boligområder 1. december 2014 (.pdf dokument)

Leave a Reply