Læserbrev: Derfor

Redaktionen har modtaget nedestående læserbrev:

Derfor

Lille Palle sang: “Flyv ikke højere end vingerne bær'”, og det er såmænd helt i tråd med Dansk Folkepartis syn på hele Arena-projektet og for den sags skyld også andre projekter.

Vi har i denne lange proces gentagne gange fået at vide, at vi er visionsløse og bagstræberiske.
Sandheden er den, at usikkerheden i omfanget og ikke mindst den mangelfulde økonomiske redegørelse omkring dette projekt, har fået DF til at sætte hælene hårdt i. Økonomien er for os et omdrejningspunkt i denne sag, for alt fra ca. 400 millioner til ca. 800 millioner kroner for et fuldt udbygget projekt er blevet nævnt som prisen på en Arena.

Dansk Folkeparti er helt enig i, at idrætsfaciliteterne i Holbæk by skal have et løft. Det skal bare ske i den økonomiske virkelighed og de mange andre udfordringer, vi byrådspolitikere og Holbæk kommune står over for, det er sund fornuft og ikke spor visionsløst.

Som de fleste måske ved, har byrådet nedsat omstillingsgrupper, der på sigt skal finde 84 mill. kr. Vi bliver oplyst om, at kommunekassen har det godt med en kassebeholdning på 300 mill. kroner, men man skal holde sig for øje, at tallet bygger på at låneoptagningen siden 2010 og frem til i dag er på 439,6 mill., og kommunegælden i øjeblikket læner sig op af et låneoptag på ca. 1 milliard danske kroner. Det er ganske mange penge, og det spiller man ikke hasard med, omhu skal der til.

Dansk Folkeparti vedkender at være en del af de tidligere indgåede budgetaftaler samt aftalen for 2015, men ser netop derfor også en risiko for yderligere gældsætning, hvis gennemsigtigheden ikke er til stede. Usikkerheden om, at de økonomiske tal ikke holder, vil hurtigt trække sorte skyer tættere på.
Idrætslivet i Holbæk by kan sagtens tilgodeses på andre måder, det håber vi meget på kan analyseres i den kommende tid.

Set i dette perspektiv, forstår man måske bedre, at et mastodontprojekt som Holbæk Arena ikke er Dansk Folkepartis livret.

Med venlig hilsen
Dansk Folkeparti, Byrådsgruppen

Denne artikel er publiceret den 26. november 2014 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

En kommentar

  • Hanne Duelund Larsen

    Dejligt at læse, at der altså findes lokalpolitikere, som har forstået, at dét at blive valgt til byrådet, hvor man skal håndtere vore fælles midler til det bedste for flest muligt, forpligter politikerne sig til at håndtere disse betroede midler ligesom man håndterer sine egne midler – med omtanke og omhu !!

    Og når der skal foretages absolut nødvendige renoveringer af idrætsfaciliteterne, så at sætte “tæring efter næring” – fuldstændig ligesom indenfor alle andre områder i kommunalt regi.

    Se dog at få gjort det nødvendige på alle idrætsområderne, men således at det løbende kan “rummes” i den kommunale økonomi. Det kræver bare planlægning.
    Og vent så med store prestige-byggerier indtil vi har råd.

Leave a Reply