Sparekassen Sjælland fyrer 16 medarbejdere

Sparekassen Sjælland har fyret 16 medarbejdere - bl.a. i hovedsædet på Holbæk havn. Arkivfoto: Rolf Larsen.

Sparekassen Sjælland har fyret 16 medarbejdere – bl.a. i hovedsædet på Holbæk havn. Arkivfoto: Rolf Larsen.

Sparekassen Sjælland afskedigede i går 16 medarbejdere på grund af problemer med faldende udlån især på Sjælland.

Da sparekassen i høj grad har sine indtægter fra udlån, tager vi derfor det eneste ansvarlige skridt og trimmer omkostningerne til den virkelighed, vi er en del af.

– Det er ikke rart at skulle afskedige medarbejdere. Men det er helt afgørende, at vi tilpasser virksomhedens omkostninger til dagens vilkår, også når vi ser ud i fremtiden de kommende 12 måneder. Det er det eneste forsvarlige – også overfor vores kunder og den fortsatte stabile og solide drift af sparekassen, siger ordførende direktør Lars Petersson, Sparekassen Sjælland.

Sparekassen har i høj grad sine indtægter fra udlån og det var derfor, ifølge sparekassen, det eneste ansvarlige skridt tage tage, at trimme omkostningerne.

Godt en tredjedel af afskedigelser er sket i sparekassens hovedsæde i Holbæk, mens de resterende afskedigelser er foregået i sparekassens filialer udenfor hovedstadsområdet.

Afskedigelserne vil ikke berøre driften og servicen i vores filialer, fordi der samtidig med den nødvendige reduktion af personaler vil foregå omrokeringer internt blandt sparekassens personale.

Leave a Reply