15. juni 2024

Læreruddannelsen i Holbæk nedlægges til sommer. Arkivfoto: Rolf Larsen

Bestyrelsen i University College Sjælland ventes på sit møde i dag, at nedlægge læreruddannelsen i Holbæk. Arkivfoto: Rolf Larsen
Bestyrelsen i University College Sjælland ventes på sit møde i dag, at nedlægge læreruddannelsen i Holbæk. Arkivfoto: Rolf Larsen
I dag er der bestyrelsesmøde hos UniversityCollege Sjælland og blandt punkterne på dagsorden er nedlæggelsen af læreruddannelsen i Holbæk.

I 54 år har der været lærerudannelse i Holbæk, men i de senere år er antallet af studerende blevet meget lille i takt med, at der er blevet åbnet for læreruddannelse på CampusRoskilde.

Det lille antal studerende i Holbæk betyder bl.a. at der kun er to undervisere, som har hele deres virke i Holbæk. Resten af underviserne må undervise både i Roskilde og i Holbæk. En del af undervisningen foregår virtuelt med e-learning og via videokonferencer.

På trods af forskellige tiltag, er det ikke lykkedes at trække nok studerende til uddannelsen i Holbæk og det er baggrunden for, at bestyrelsen i december sidste år besluttede, at den havde til hensigt atnedlægge uddannelsen i Holbæk.

Lejekontrak med kommunen opsiges til sommer
Hvis bestyrelsen, som ventet, beslutter at nedlægge læreruddannelsen i Holbæk, så vil man fra UCSJ side opsige lejekontrakten om Holbæk Seminarium, som man har med den nuværende ejer, Holbæk Kommune.

Opsigelsen skal træde i kraft fra sommeren 2014. Den hurtigere opsigelse sker på baggrund af erfaringer, som UCSJ har fra lukningen af seminariet i Haslev i 2008, vhor det var vanskeligt at bevare et aktivt studiemiljø, når der ikke blev optaget nye studerende.

De nuværende studerende vil blive overført til andre udbudssteder i UCSJ; enten i Roskilde, Vordingborg eller på e-læring.