19. april 2024

Redaktionen har modtaget nedestående læserbrev.

Bevar Holbæk Seminarium

En af de mest aktuelle mærkesager, som Socialdemokratiet skal kaste alt ind efter lige nu, er at sikre at alle får en uddannelse. Det gælder for regeringen, men det gælder i særdeleshed for Socialdemokratiet. Uanset, om vi snakker på landsplan i Folketinget eller ude i kommunerne. Derfor er jeg også glad for regeringens ambitiøse uddannelsesmålsætning om den bedst uddannede generation nogensinde. Men det betyder samtidig, at der er behov for uddannelsesmuligheder i hele landet, så det bliver lidt lettere at få uddannelsesbeviset i hånden – også selvom man ikke bor i landets største byer.

Netop derfor var jeg også rigtig ærgerlig, da det blev offentliggjort, at University College Sjælland har tænkt sig at lukke læreruddannelsen i Holbæk. Heldigvis udestår den endelige beslutning indtil slutningen af marts, så der er fortsat god grund til at pudse argumenterne af for at bevare uddannelsen. Det er et flot og godt initiativ med underskriftsindsamlingen, hvor mere end tusind personer allerede har givet deres støtte, og jeg håber, at man i bestyrelsen vil genoverveje beslutningen.

Fra politisk side har jeg taget fat i ministeren på området, Morten Østergaard, for at høre, om han deler vurderingen af, at det ikke kan lade sig gøre at opretholde uddannelsen. Og ikke mindst holdningen til, at vi også skal sikre en god regional fordeling af uddannelsesinstitutioner indenfor regionerne. Det er i hvert fald min egen holdning, at vi skal passe på med at skabe alt for store afstande til uddannelsesstederne, så det bliver endnu sværere at få en uddannelse og også sværere at blive i sit lokalområde. Vi skal være sikre på, at vi også i fremtiden har nok lærere i det vestsjællandske. Her tror jeg mere på en bedre rekruttering, end på en lukning af seminariet. Min holdning er klar: Vi skal bevare Holbæk Seminarium.

Med venlig hilsen

Rasmus Horn Langhoff
MF, Socialdemokraterne