20. april 2024

Viceborgmester John Harpøth kritiserer borgmesteren. Arkivfoto: Jesper von Staffeldt.

John Harptøh (DF) er igen blevet formand for bestyrelsen i Holbæk Forsyning A/S. Arkivfoto: Jesper von Staffeldt.
John Harptøh (DF) er også formand for bestyrelserne i Holbæk Forsyning A/S i de næste fire år. Arkivfoto: Jesper von Staffeldt.
De syv selskaber under Holbæk Forsyning A/S har fået nye bestyrelser.

– Hvor bestyrelsesmedlemmerne i vores syv selskabers bestyrelser tidligere var de samme, er sammensætningen nu forskellig. Som noget nyt sidder der også kundevalgte bestyrelsesmedlemmer i vand- og spildevandsselskaberne”, fortæller administrerende direktør Susan Münster.

På ekstraordinære generalforsamlinger den 18. og 19. december blev byrådsmedlem John Harpøth (O) igen valgt som bestyrelsesformand for Holbæk Forsyning A/S’ bestyrelser. Byrådsmedlem for socialdemokraterne Steen Klink Pedersen blev valgt som næstformand. Derudover udpegede generalforsamlingen Mogens Jensen og medlem af byrådet Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) til nye bestyrelsesmedlemmer, mens Søren Jensen fra Ulfoss blev genudpeget til bestyrelserne. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer indgår i alle bestyrelserne.

Kunderepræsentanterne Ernst Ekegren og Johnny Gybel – som Holbæk Forsyning A/S kunder har stemt ind – indgår i bestyrelser for Holbæk vand A/S og Holbæk Spildevand A/S, og medarbejderrepræsentanterne Anni Axelsen, Mette Hauge Jørgensen og Leif Ordrup Pedersen indgår i bestyrelserne for Holbæk Forsyning Holding A/S og Holbæk Service A/S.

– Den nuværende bestyrelse har gjort et godt stykke arbejde med at varetage Holbæk Forsyning A/S økonomiske og forretningsmæssige interesser de seneste fire år. Jeg ser frem til et fortsat spændende samarbejde med de nye bestyrelser, siger Susan Münster.

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for en periode på fire år.

Fakta om Holbæk Forsyning A/S
– Holbæk Forsyning A/S leverer vand, spildevand, varme og affaldsløsninger i Holbæk Kommune
– Holbæk Forsyning A/S var tidligere en del af Holbæk Kommune. Fra 2010 er forsyningsvirksomheden blevet drevet som syv aktieselskaber, der ejes 100 % af kommunen.
– Et lovkrav fra Miljøministeren om forbrugerindflydelse i vandselskaber er årsagen til, at der nu er kundevalgte bestyrelsesmedlemmer i Holbæk Vand A/S og Holbæk Spildevand A/S.