14. april 2024

På byrådsmødet i aften er der 32 mere eller mindre interessante punkter på dagsordenen. Nogle punkter kommer nok ikke til at tage lang tid at behandle, de er bare at tage ad notam, men det gælder ikke punkt 218 som lyder: “Godkendelse af ny samarbejdsaftale med Holbæk bold & idrætsforening”.

Indtil nu er sagen behandlet både i kultur- og idrætsudvalget og økonomiudvalget og som tidligere nævnt på Holbaekonline.dk så er “aben” sendt videre til byrådet. Men inden da skal sagen behandles yderligere på to møder inden det ordinære byrådsmøde i aften. Man kan nok spørge, om byrådsmedlemmerne er ligeså grundige når det gælder nedskæringer, udlicitering og andre forringelser.

Eneste rigtige varme fortalere for dette forslag er Venstre og Det Radikale Venstre

Som jeg ser det, er der tre mulige udfald af byrådsmødet i aften:

1 : Forslaget vedtages .
2 : Forslaget sendes videre til det nye byråd
3 : Forslaget forkastes.

Det er altid svært at spå – især om fremtiden, sagde Storm P. engang, alligevel gætter jeg, med de oplysninger jeg sidder inde med, at punkt 1 ikke vedtages. Liberal alliance med Kenny Jensby vil ikke give noget klart svar, til trods for at Liberal Alliances politik kan koges ned til: Lad falde hvad ikke kan stå. Men måske har Kenny Jensby også mere end en kasket på, nemlig erhvervskasketten. Her er Enhedslisten mere klar liberal i mælet: “Vi giver under ingen omstændigheder kommunale kroner til en professionel fodboldklub”. Jeg tror det bliver erhvervskasketten der kommer til at afgøre hvor Kenny Jensby kaster sin stemme. Enhedslisten får dog først indflydelse ved det kommende byrådsmøde.

Hvis Venstre med borgmester Søren Kjærsgaard i spidsen ikke skal tabe for megen ansigt (sammen med Emrah Tuncer). så er punkt 2 den oplagte mulighed, men i det nye byråd skulle der teoretisk være et flertal mod den kommunale støtte: 16 socialdemokrater, DFér og Enhedslisten siger nej mod 14/15 Venstrefolk, Radikale og en konservativ

Den 3. mulighed har en god chance for at blive vedtaget: Efter hvad Holbaekonline.dk har erfaret så er der faktisk en mulighed for, at et flertal af byrødderne vil stemme imod sponsoraftalen med Holbæk B&I.

Det bliver et spændende punkt på dagsordenen i aften, og vi bringer resultatet så snart det foreligger. Ellers er der jo mulighed for at se web-TV fra byrådsmødet.