18. juni 2024

Holbaekonline.dk bringer her den fulde ordlyd af den samarbejdsaftale, som fem ud af seks partier i det nye byråd har indgået.

Samarbejdsaftale indgået mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne i Holbæk Kommune.

I forlængelse af kommunalvalget den 19. november 2013 indgik Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti en konstitueringsaftale. Partierne har efterfølgende indgået en samarbejdsaftale med Socialdemokraterne med virkning fra 1. januar 2014 og indtil 31. december 2017.
Aftalen bygger på Holbæk Kommunes vision – “Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!”

Vi skal
Holbæk Kommune har en sund økonomi, med styr på driftsudgifterne. For at vi kan fortsætte ad den vej, skal der tages højde for de økonomiske udfordringer fra 2015 og frem.

Samfundsøkonomien er udfordret og vil være det de næste mange år. Den vækstplan et bredt flertal i folketinget står bag indeholder blandt andet nye initiativer til vækst og en betydelig indskrænkning af kommunernes driftsudgifter, der alene for Holbæk Kommune skønnes at udgøre 75 mio. kr. i 2020. Det påvirker på afgørende vis de økonomiske vilkår for Holbæk Kommune

Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne anerkender den økonomiske udfordring i det politisk vedtagne budget 2014-17. Derfor er partierne enige om, at den økonomiske udfordring skal løses i form af, 

 • at budgetaftalen for 2014-17 gennemføres
 • at budgetårene 2015-2018 skal bringes i balance i budgetprocessen for 2015-2018, herunder
 • skal indeholde frie midler til vækst og udvikling
 • skal rumme midler til opnåelse af de økonomiske pejlemærker

For at fastholde en robust økonomi og skabe mulighed for vækst og udvikling er der enighed om, at der skal være balance i budgettet i valgperioden og de økonomiske pejlemærker skal realiseres. Det skal blandt andet ske ved
omstruktureringer,
administrative forenklinger,
innovation,
en videreførelse af effektiviseringsstrategien,
realisering af strategien for velfærdsteknologi,
en ny og ambitiøs digitaliseringsstrategi,
en ny og ambitiøs udbudsstrategi med årlige udbud også af kommunens egne driftsopgaver og om fornødent
besparelser.
Det vedtagne budget bygger på nedenstående økonomiske pejlemærker, som fortsat er gældende:

 

 • En 365 dages likviditet på 150 mio. kr.
 • Overskud på den strukturelle balance finansierer et minimuminvesteringsbehov på 100 mio. kr.
 • Aktiv gældspleje skal ske uden at løbe risici
 • Gældsudviklingen skal være ansvarlig og drøftes hvert forår i Økonomiudvalg og Byråd, forud for budgetprocessen

Partierne er enige om, at der ikke inden for valgperioden kan foretages ændringer af skatten, herunder fordelingen på former, medmindre alle partierne bag aftalen er enige herom.
Vi bør dertil indarbejde i det kommende år, at

 

 • 365 dages likviditeten øges til 170 mio. kr. i 2018 og gerne mere således, at der opstår et ikke disponeret økonomisk råderum.
 • Overskud på den strukturelle balance skal finansiere vores anlægsinvesteringer. For at skabe rum til udvikling af kommunen, skal den økonomiske politik sikre, at der afsættes de nødvendige midler til anlægsinvesteringer.

Vi vil

Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne vil sikre Holbæk Kommunes langsigtede udvikling. Derfor vil vi fortsat arbejde frem mod pejlemærkerne i den vedtagne udviklingsstrategi som er
Ansvar for fremtiden
Engagerede medborgere
Uddannet til fremtiden
Et sundere liv
Et attraktivt sted at flytte til
Gode byer at leve i
En samlet kommune med by og land
Flere jobs
På grund af det faldende børnetal og et antal små børnehuse og skoleafdelinger udfordres den økonomiske bæredygtighed. Den politiske ambition er at skabe en robust struktur for kommunes dagtilbud og skoler. Den nuværende struktur, tildelingsmodellerne, samt antallet af fysiske enheder nytænkes med henblik på at skabe en struktur som kan modstå de kommende udfordringer. En struktur som samtidigt er robust og prioriterer kvalitet i det indholdsmæssige.
Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne vil, med afsæt i ”Holbæk i Fællesskab” indtage en aktiv politikerrolle, hvor politikerne vil arbejde for og med borgerne. Det betyder, at politikerne går i dialog med borgere og brugere om fremtidens store omstillingsprocesser, inden byrådet træffer beslutninger.

Holbæk Arena
Holbæk Arena er en ide og et flot projekt, som idrætsforeningerne i Holbæk i samarbejde med DGI har udarbejdet for at skabe nye og bedre idræts- og svømmefaciliteter. Byrådet har bakket projektet op fra starten i 2011 og vi ønsker at arbejde videre med projektet.
Projektet bygger på forudsætninger om, at vi

 

 • Ikke etablerer det på bekostning af idrætsfaciliteterne uden for Holbæk by
 • Ikke finansierer det på bekostning af tilskud til forenings- og fritidslivet uden for Holbæk by
 • Ikke lader opførelsen og/eller driften af Holbæk Arena påvirke servicen negativt på vores kernevelfærdsområder.

Socialdemokraterne
Med aftalen er partierne enige om, at Socialdemokraterne får formandsposterne i Børneudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. Det er samtidig aftalt, at Socialdemokraterne får 2 pladser i Økonomiudvalget.

Holbæk, den 28. november, 2013

 

 

Aftalen underskrives af Søren Kjærsgaard for Venstre, John Harpøth for Dansk Folkeparti, Emrah Tuncer for Radikale Venstre, Michael Suhr for Det Konservative Folkeparti og Sine Agerholm for Socialdemokraterne.

 

1 thought on “Her er samarbejdsaftalen i det nye byråd

 1. Flot “valgprogram”. Masser af overskrifter !!!!

  Det kan blive 4 travle år, må man konstatere. Både for politikerne og for borgerne. For vi skal jo i dialog med hinanden – om hvad som helst. Og dét ser vi da frem til.

  For det stritter jo i mange forskellige retninger, når man læser det “Vi skal” og det “Vi vil” – ja faktisk stritter det i alle mulige retninger.

  Vi vil holde øje med jer ny “byrødder” 🙂 – det kan I være sikre på.

  Der er lige noget meget modsætningsfyldt, som I allerførst bør se på: “Et attraktivt sted at flytte til” kontra “små skole- og børnehuse” samt “en ny og ambitiøs digitaliseringsstrategi” – og da “det er en samlet kommune med by og land” – ja så er vi da meget spændte på, hvad det kan udmønte sig i for f.eks. os på Orø !!

  MEN I kan jo ikke gøre noget før til januar – så derfor ønskes I en rigtig god jul og godt nytår – I får bestemt brug for at få ladet jeres batterier op, før I går i gang med dét I skal og dét I vil.

Comments are closed.