19. april 2024

Renten på rentetilpasningslån bliver lige nu handlet i nye bundrekorder, og dermed risikerer især boligejere med F5- og F3-lån et skattesmæk på op mod 10.000 kroner per lånt million kroner. Mange glemmer nemlig at opdatere selvangivelsen med de faldende renteudgifter og dermed faldende rentefradrag.

Rentefesten for boligejere med de populære rentetilpasningslån når lige nu nye højder. De igangværende auktioner i Totalkredit og andre realkreditinstitutter har nemlig indtil videre resulteret i nye bundrekorder på renterne. Og det giver grund til jubel for især boligejere med F5- og F3-lån, som ser ud til at få skåret op mod en tredjedel af deres rentudgifter fra nytår.

– De boligejere, der lige nu har et afdragsfrit F5-lån på auktion, ser ud til at opnå en rentebesparelse på hele 32.700 kroner i 2014 per lånt million kroner, siger chefanalytiker i Spar Nord Martin Lundholm

Pas på skatten
Men i halen af rentebesparelsen truer også et tilsvarende stort skattesmæk, for mange boligejere glemmer nemlig at orientere SKAT om de faldende renteudgifter, og dermed får boligejerne et uberettiget rentefradrag, som SKAT senere vil kræve tilbagebetalt. Sådan lyder advarslen fra Spar Nord og revisionshuset Beierholm.

– Hvis du ikke opdaterer din selvangivelse hos SKAT med dine nye renteomkostninger, så risikerer du et skattesmæk på cirka 10.400 kroner for hver million kroner, du har lånt, siger statsautoriseret revisor i Beierholm Søren V. Pedersen og tilføjer:

– Boligejere i Danmark betaler som udgangspunkt kun cirka 2/3 af renteudgifterne selv. Resten betaler SKAT i form af rentefradraget. Derfor skal du så at sige huske at dele din besparelse med SKAT, når renteudgifterne falder.

Risiko størst for F5-lånere
Risikoen for skattesmæk er ifølge Martin Lundholm størst for F5-lånerne, som har haft lånet i fem år, og som nu skal have tilpasset renten. De boligejere har været vant til at betale en kontantlånsrente i Totalkredit på knap 4,6 procent, og den ser nu ud til at lande på bare 1,3 procent fra nytår. Tilsvarende ser kontantlånsrenten på F3-lån ud til at falde fra knap 2,3 procent til bare 0,7 procent, mens renten på F1-lånene allerede er så lav, at yderligere fald ikke har nævneværdig betydning for renteomkostningerne

Rentefradrag falder til 25,5 procent
Søren V. Pedersen hæfter sig også ved, at boligejerne generelt skal forberede sig på lavere rentefradrag. Siden 2012 er satsen for rentefradraget nemlig blevet reduceret, og i 2019 vil fradragsretten lande på bare 25,5 procent.

– Mens boligejerne har været vant til at få cirka 2/3 af renteudgifterne betalt af SKAT, så vil SKAT i 2019 kun betale omkring en fjerdedel, siger Søren V. Pedersen.

– I 2014 hedder fradragssatsen 30,5 procent, og fordi der er tale om en meget langsom reduktion i rentefradraget, og fordi renterne er helt exceptionelt lave, vil det på kort sigt ikke føles som nogen voldsom forskel. Men som boligejere skal vi alligevel forberede os på, at vi fremadrettet skal betale en større og større del af vores renteudgifter selv, slutter Søren V. Pedersen.