21. april 2024

Erik Fuchs fik færrest stemmer ved valget til Orø Lokalforum. Screendump fra video.

Erik Fuchs fik færrest stemmer ved valget til Orø Lokalforum. Screendump fra video.
Erik Fuchs fik færrest stemmer ved valget til Orø Lokalforum. Screendump fra video.
Den hidtidige formand for Orø Lokalforum, Erik Fuchs er røget ud. Det står klart efter resultatet fra valget til Orø Lokalforum i går foreligger.

Personer over 16 år kunne stemme ved valget og det gav i alt 761 stemmerettigede og 454 valgte at bruge deres ret og afgive deres stemme.

Der kunne sættes op til tre krydser på stemmesedlen og i alt blev der afgivet 1013 personlige stemmer.

Stemmetallene for de enkelte kandidater blev i den rækkefølge de er nævnt på stemmesedlen følgende:

Steen Dalsgaard fik 235 stemmer, Pia Schmidt fik 230 stemmer, Henrik Persson fik 146 stemmer, Ib Ballisager fik 126 stemmer og Berti Tannebæk fik 111 stemmer. Det blev alle valgt ind.

Charlotte Seiberg fik 107 stemmer og bliver 1. suppleant og Erik Fuchs fik 58 stemmer og blev 2. suppleant.

Der var 10 blanke stemmesedler og 2 ugyldige. 5 havde valgt at brevstemme.