19. april 2024

Lokale sponsorer har gør det nu muligt at beholde de flotte vægmalerier i både Kanalstræde og Bysøstræde, som ellers skulle have været fjernet.

Opbakning fra lokale sponsorer gør det muligt at beholde vægmalerier i både Kanalstræde og Bysøstræde.

I weekenden bliver fire af de seks vægmalerier i kunstprojektet ”how far away is the horizon” pillet ned. Tilbage bliver dog Mie Olises fantasifulde luftskib på Kanalstræde og Eske Kaths farvestrålende maleri i Bysøstræde, der bærer samme titel som kunstprojektet.

– På forhånd havde en række private sponsorer givet bidrag, der gjorde det muligt at beholde Mie Olises vægmaleri. Da Eske Kaths værk blev færdigt vakte det også så meget begejstring, at vi så en mulighed i at beholde det, forklarer Emrah Tuncer, der er formand for Udvalget for Kultur og Fritid.

Lokale kræfter delte begejstringen, og det er nu lykkedes dem at rejse penge nok til både at betale kunstnerens honorar og sikre værket mod graffiti, vejr og vind. Samtidig har ejeren af bygningen stillet facaden til rådighed.

-Kunst i byrummet er med til at skabe en spændende by. Jeg er derfor rigtig glad for – og stolt af – at erhvervslivet har gjort det muligt at beholde Eske Kaths billede i vores by, siger udvalgsformanden.

Blivende værker er dyrere
De lokale erhvervsdrivende har bidraget med i alt 250.000 kroner, hvoraf 50.000 kroner skal bruges til at bevare Eske Kaths værk i foreløbig fem år.

– Økonomisk er der stor forskel på, om værkerne skal pryde gavlvæggene midlertidigt eller som blivende værker. Det er meget dygtige og internationalt anerkendte kunstnere, der har været med i projektet, og det afspejler sig selvfølgelig også i deres honorar, forklarer kultur- og fritidschef Brian Ahlquist