30. maj 2024

Holbaekonline.dk har mødt regionrådsmedlemmerne Peter Jacobsen (DF) og Nicolai Nicolaisen (Soc.) op til valget den 19. november. Foto: Jesper von Staffeldt.

Holbaekonline.dk har mødt regionrådsmedlemmerne Peter Jacobsen (DF) og Nicolai Nicolaisen (Soc.) op til valget den 19. november. Foto: Jesper von Staffeldt.
Holbaekonline.dk har mødt regionrådsmedlemmerne Peter Jacobsen (DF) og Nicolai Nicolaisen (Soc.) op til valget den 19. november. Foto: Jesper von Staffeldt.
Holbaekonline.dk har sat to medlemmer af Regionsrådet i Region SJælland i stævne for at høre nærmere om hvad regionen er, politik og hvorfor de selv mener, at regionen ikke nyder nogen større interesse blandt borgerne.

For mange vælgere er Region Sjælland en by i Rusland. Der er sikkert ikke mange vælgere som kan nævne navnet på bare 2-3 personer som sidder i regionsrådet. De fleste danskere ved godt, at regionerne har noget med sygehuse og sundhed at gøre, men så nok heller ikke mere.

Vi har derfor lavet et lille interview med Peter Jacobsen (DF) og Nicolai Nicolaisen (A), som begge sidder i regionsrådet og begge er kandidater ved valget den 19. november og spurgt om bl.a politisk enighed og uenighed, om Holbæk Sygehus, om privatisering og ikke privatisering af dele eller hele sygehusvæsenet. Nicolai Nicolaisen er næsten 100 % imod privatisering, dog kan han godt acceptere privathospitaler som en nødløsning og en aflastning af det offentlige sygehusvæsen under spidsbelastninger, mens Peter Jacobsen er en lille smule mere positiv ved tanken om private hospitaler, men begge er i modsætning til Jens Stenbæk fra Venstre enige om det offentlige sygehusvæsen skal være bærende.

Nicolai Nicolaisen vil bevare regionerne,mens Peter Jacobsen vil have dem nedlagt evt. ved valget om fire år fordi de er for bureaukratiske og burde lægges ind under staten. Se nedenstående videointerview, bør ses det i HD-kvalitet.