30. maj 2024

Det grundsalg, der skal være med til at finansiere opførelsen af Holbæk Arena er i første omgang gået i vasken.

I den netop overstående udbudsrunde, hvor kommunen forsøgte at sælge det 20 Hektar store område i Holbæk Have hvor bl.a. Holbæk Stadion, Stadionhallen og tennisbanerne ligger, indkom der kun et enkelt tilbud.

Men det ene bud, der kom ind, blev dog trukket tilbage af tilbudsgiveren, fordi denne ikke kunne leve op til betingelserne.

Kommunen vil nu forsøge at sælge området ved en nyt udbud til næste år.

1 thought on “Holbæk Have: Køber vil ikke købe alligevel

  1. Hastværk er som bekendt lastværk. Synes efterhånden, at Venstrefolkene skulle bide i deres sure æbler og komme til den rigtige konklusion… Der er bare ikke 600-800 mill. kr til opførelsen af en arena på en bar mark ved Omfartsvejen i Holbæk

Comments are closed.