20. april 2024

Flertalsgruppen i byrådet bestående af Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance, har indgået budgetaftale.

Ifølge de seks partier vil den nye aftale skabe vækst og flere jobs og sætte gang i udviklingen af kommunen.

– Med en omfattende og ambitiøs beskæftigelsespakke tager vi en række initiativer for at skaffe flere i job i vores lokale virksomheder. Pakken indeholder initiativer for alle grupper på arbejdsmarkedet. Jeg glæder mig over, at 6 partier i byrådet har kunnet samles om så bred en indsats for at hjælpe flere ind på arbejdsmarkedet, siger borgmester Søren Kjærsgaard (V).

Kenny Jensby fra Liberal Alliance har fokus på virksomhederne:

– De senere år har vi styrket samarbejdet med virksomhederne. Det skete senest i foråret i forbindelse med justeringen af arbejdsmarkedsområdets organisering. Den styrkede virksomhedsrettede indsats skal videreføres og udbygges i årene, der kommer. Vi vil derfor have fokus på at etablere et godt samarbejde med alle virksomheder i Holbæk, fortsætter Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgsformand Kenny Jensby, der også glæder sig over, at Vækstfabrikken fortsætter i de kommende år.

Flere store events
I år har der været flere store events i Holbæk, bl.a. Vikingetogtet, Træskibsfestivalen og ikke mindst Post Danmark Rundt, og det skal fortsætte fremover:

– Med aftalen fortsætter vi med at tiltrække større events til Holbæk Kommune hvert år. Derfor skal vi have udarbejdet en eventstrategi, som fremadrettet skal fastlægge rammer og ambitioner for sådanne events, fortæller Kultur- og Fritidsformand Emrah Tuncer (R) og fortsætter:

– Aftalen indebærer også en fortsættelse af den nuværende kulturformidlingsindsats. Vi har set de resultater en kulturformidler kan skabe via fundraising. Vi vil derfor sikre at denne indsats, som har skabt mange tilbud om nye kulturoplevelser til kommunens borgere, kan fortsættes.

Formand for Børneudvalget, SF’eren Agnete Dreier, glæder sig over aftalen med de borgerlige, som ifølge hende, sikrer et løft i kvaliteten på både småbørns og skoleområdet:

– Vi sikrer igen, at de 6,1 mio. kr. der fra centralt hold er tænkt anvendt til en styrkelse af kommunens indsats på småbørnsområdet kan omsættes i konkrete kvalitetsløft i form af bedre normeringer målrettet inklusion. Herudover styrkes småbørnsområdet med en udviklingspulje, der skal skabe grundlag for kvalitetsudvikling og bedre normeringer. Puljen skal i de kommende år øges til 2 mio. kr. gennem strukturændringer, udtaler formanden for Børneudvalget Agnete Dreier (SF). Det sker samtidig med et yderligere kvalitetsløft af vores folkeskole ved iværksættelsen af visionen: “Holbæk danner skole”, der bl.a. medfører flere undervisningstimer til eleverne og etablering af helhedsskole på mellemtrinnet.