30. maj 2024

Redaktionen har modtaget nedestående læserbrev:

…hensyn til det kommende byråd… ?

Under denne overskrift lover det nuværende byråd, at det nok skal sørge for at overdrage en solid kassebeholdning og en økonomi der er styr på til det kommende byråd.

Enhedslisten prioriterer hensynet til borgerne – ikke mindst de mest udsatte – højere end hensynet til det kommende byråd. Det bør afspejles i budgettet for 2014.

Enhedslisten prioriterer:
hensynet til børnene i daginstitutioner og dagpleje – blandt andet ved bedre normering
hensynet til skoleeleverne, der bør sikres gode og sikre skoleveje
hensynet til de unge, der bør sikres praktikpladser blandt andet gennem sociale klausuler
hensynet til de ældre, der bør sikres gennem en god kommunal ældrepleje
hensynet til de arbejdsløse, der bl.a. kan sikres arbejde gennem tiltag på ovennævnte områder
Pengene skal bruges til gavn for borgerne. De skal ikke ligge passive på bunden af kommunekassen.
Det hensyn burde man udvise over for kommunens borgere.

Karen Thestrup Clausen (Ø)

Leif Juhl (Ø)

Per Fynboe (Ø)

Mikkel Corfitzen (Ø)

Finn Erik Larsen(Ø)

Ingelise Petersen(Ø)