30. maj 2024

Flertalsgruppen i byrådet giver sig og dropper spareplanen om at nedlægge dagplejen i fem ud af otte distrikter.

Ideen om at nedlægge dagplejen i de fleste distrikter i kommunen for at spare penge var en del af det budgetforslag, som SF, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale, Konservative og Venstre havde sendt i høring.

Udsigten til at skulle skifte dagplejen ud med vuggestue, fik mange af de berørte forældre til at reagere, og det samme har flere dagplejere gjort. Og det har fået flertalsgruppen bag til at trække forslaget tilbage.

Ifølge Formand for Udvalget for Børn, Agnete Dreier (SF) har forslag fra dagplejerne selv, givet mulighed for at finde en anden model:

– Flere dagplejere har henvendt sig og er kommet med forslag om, at vi fortsætter i alle 8 distrikter, men ikke nødvendigvis i alle lokalområder. I stedet for at lukke ned i 5 distrikter for at imødegå faldende børnetal og en højere udgift ved dagplejen, er det foreslået, at vi bliver bedre til at fylde de enkelte dagplejere op med børn. Det synes vi er en god ide, som vi har taget til os. Dermed kan dagplejen fortsætte i alle 8 distrikter, fortæller formanden for Børneudvalget, Agnete Dreier (SF).

– Forslaget bibeholder dagplejere i alle 8 distrikter, men “fylder op” så alle dagplejer har 3,6 børn i gennemsnit over et år. De små distrikter får gæstedagpleje i børnehusene, da der ikke vil være nok dagplejere til at dække dette ind. Det ser vi faktisk som en styrkelse af dagplejens tilbud, eftersom det skaber mere ro og tryghed omkring, hvor børnene skal være i tilfælde af sygdom, ferie eller uddannelse hos den enkelte dagplejer, forsætter Agnete Dreier.

– Vi er glade for alle de gode inputs, vi har fået det seneste par uger. Det har virkelig været konstruktivt, og vi glæder os over, at vi med dette forslag kan få skabt ro på hos dagplejere og forældre, slutter Agnete Dreier.

1 thought on “Byrådet giver sig: Dagplejen fortsætter

 1. TILLYKKE TIL DAGPLEJEN I HOLBÆK KOMMUNE
  Når SF og de andre borgerlige partier fremsætter forslag om at reducere kraftigt i hjemmeplejen og efterfølgende sender det i høring, gør de det ikke for sjov, men fordi, de mener det.
  Der er indsendt en masse protester mod forslaget fra en lang række engagerede mennesker, som har været medvirkende til at flertalsgruppen nu har trukket det tilbage.
  De vil ikke lægge sig ud med vælgerne i et valgår.
  Den holdning Agnete Dreier nu har minder om de synspunkter Sine Agerholm fremlagde under budgetbehandlingen i sidste måned.

  Med venlig hilsen
  Jan Sohn
  Medlem af Holbæk Byråd (A)
  og kandidat til valget den 19. november.

Comments are closed.