30. maj 2024

Redaktionen har modtaget nedestående læserbrev:

Så lykkedes det! (I første omgang)

De fem store interesseområder, der var udset til Store Vindmøller – Kirke Eskilstrup, Mørkøv, Sandby, Kundby og Gl. Hagested – kan nu ånde lettet op i hvert fald i første omgang. Selv kan jeg kun glæde mig over, at de strategiske mølleområder bliver taget ud af kommuneplanen, vel sagtens fordi byrådet forstod, hvilke store menneskelige og økonomiske omkostninger de Store Vindmøller har. Jeg har selv i byrådet talt imod de Store Vindmøller lige siden de blev planlagt på Hagesholm.

Så hermed også en tak til dem der gik imod Store Vindmøller bl.a. moellestop4520.dk. m.fl.

Men det betyder ikke, at man nu kan slænge sig i hængekøjen. Det betyder blot, som jeg læser Borgmesterens skrivelser, at det er overladt til det nye byråd i 2015 at tage afgørelsen, når de nye regler kommer fra ministerierne.

Derfor er det bydende nødvendigt, at man stadig er på mærkerne og spørger kandidaterne her til kommunevalget, hvordan de vil stille sig, hvis de opnår valg til byrådet. Vil de igen være med til at forringe værdien af menneskers boliger – genere andre mennesker der bor i de Store Vindmølle interesseområder – for uanset hvad der kommer af nye regler, vil de Store Vindmøller være årsag til værdiforringelser, menneskelige omkostninger af negativ art, og de vil skabe udkantsområder.

Derfor: Følg med i, hvad der sker fremover. Bevar jeres sammenhold. Gem ikke jeres trøjer med logoet ”Mennesker før Møller” for langt væk. Hold kontakt med jeres grupper/foreninger som jeres lokalforum og/eller moellestop4520.dk. I kan hurtigt få brug for det igen.

Fra min side er det et klart nej til at forringe interesseområdernes værdier, til at genere livet samt skabe udkantsområder. Jeg tror ikke på, at nogen vil være vilde med at købe en ejendom i et interesseområde, men man kunne jo spørge ejendomsmæglerne om, hvilke erfaringer de har med salg af ejendomme i nærheden af Store Vindmøller.

Store Vindmøller er beregnet og bygget til havet – ja, men så lad os dog stille dem der, også i 2015!

Med venlig hilsen
Ole Brockdorff
Byrådsmedlem for Socialdemokraterne
Holbæk Kommune

NB.: Når et område er udlagt/udpeget til et Stor Vindmølle interesseområde, strategisk interesseområde, betyder det – uanset om der opstilles møller eller ej – at der bliver begrænsninger i udbygninger m.m. for dem, der bor i eller i nærheden af områderne, idet der ikke må lægges kommende hindringer i området, der kan hindre opstilling af kommende Store Vindmøller.
(Se kommuneplanforslaget 2013 – 2025, under Temaer, Tema 8, Vindmøller, Retningsliner, 8.1.5.