30. maj 2024

Med en støtte på 340.000 kroner fra Industriens Fond skal der nu udvikles en internetportal hvor iværksættere kan finde samarbejdspartnere.

Internetportalen, der har fået navnet PrototypePortalen.dk, skal fremme iværksætteri, innovation og vidensdeling i erhvervslivet. Her kan etablerede virksomheder – eksempelvis indenfor mekanik-, elektronik-, teknik-, produktions-, arkitekt- og ingeniørbranchen – stille deres produktionsfaciliteter samt deres knowhow til rådighed for iværksættere og nye virksomheder i hele Region Sjælland og for hinanden. Dermed kan iværksætterne hurtigt og effektivt finde sparrings- og samarbejdspartnere i processen med at udvikle og teste en prototype af deres gode idé; og komme videre med deres forretningsplaner. En proces, som i dag kan være både besværlig og omkostningskrævende.

Slut med slidsomme omveje
– Industriens Fond har gennem den seneste tid intensiveret sit fokus på at igangsætte projekter, som på hver sin vis fokuserer på innovation og iværksætteri. Dette projekt adresserer nogle helt klare udfordringer for de enkelte iværksættere. Det bliver for iværksætteren alt for ofte en slidsom omvej at finde den rette producent, der ender ud i konkrete samarbejdsaftaler. Hvis PrototypePortalen.dk bliver en succes i det regionale erhvervsliv, vil det være oplagt at skalere projektet i et nationalt perspektiv og på den måde stå som en god platform i mødet mellem iværksættere og producenter, udtaler Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond.

Styrket vækstforløb
Inden PrototypePortalen.dk bliver en realitet, skal Holæbk Erhvervsforum lave et større stykke arbejde for udover at få bygget portalen op, så skal idéen lanceres for både iværksættere i regionen og etablerede virksomheder i kommunen. Målet er i første omgang, at 75 Holbæk-virksomheder er med, når PrototypePortalen.dk går i luften i foråret 2014.

– Det glæder mig, at vi indenfor en overskuelig fremtid kan sætte strøm til et redskab, som utvivlsomt vil styrke vores lokale og regionale iværksætteres vækstforløb; og som forhåbentligt vil medvirke til at endnu flere vil kaste sig over iværksætteriet, fastslår Kenny Jensby, erhvervsdirektør i Holbæk Erhvervsforum, og uddyber:

– Samtidig er jeg sikker på, at de mange lokale virksomheder, som kommer med på portalen, også vil få nytte af denne; dels i form af ny inspiration og viden fra iværksætterne og fra hinanden; dels i form af flere lokalt og regionalt forankrede leverandøropgaver.

Det vil være gratis for iværksættere såvel som for etablerede virksomheder at tilmelde sig portalen og selvom projektet i første omgang målrettes Region Sjælland, vil det fra start være muligt at tilmelde sig fra hele landet.