29. maj 2024

Redaktionen har modtaget nedestående læserbrev:

Afgift på klimavenlig energi er hul i hovedet

Det er bedst at have en rolig hånd og tage en dyb indånding, før man farer i blækhuset. Men det holder hårdt, når man sidder med det nye forslag til en forsyningssikkerhedsafgift i hånden. Det går nemlig stik imod alt, hvad vi har lært om klimavenlighed og almindelig sund fornuft. I stedet for at understøtte brugen af biomasse som brændsel, som f.eks. halm til fjernvarme, så lægger forslaget op til en model, hvor biomasse bliver ramt hårdere end olie og gas. Det vil, ifølge udregninger fra Dansk Fjernvarme, betyde at fjernvarmekunder, der får varmen fra CO2-frit brændsel skal betale en afgift på ca. 3500 kr. om året, mens de, der får fjernvarmen fra et kul- eller gasfyret anlæg, kun skal betale 2500 kr. ekstra til forsyningssikkerhedsafgiften. Det er godt nok først i 2020, men helt galt ser det ud. Tænker politikerne på Borgen da slet ikke, det giver da overhovedet ingen mening.

Der er sikkert gode argumenter for, at der skal være en vis afgift på VE-brændslerne, og der er jo tilsyneladende politisk vilje. Men inden lovforslaget endelig kommer op og bliver til lov, så håber jeg virkelig, at de, som skal behandle lovforslaget, tænker sig rigtig godt om, så de får luget ud i favoriseringen af de fossile brændsler. Og det siger jeg både som politiker og formand for et fjernvarmeværk, der fyrer med halm, og for et, der fyrer med naturgas.

Vi er i bestyrelsen for begge selskaber meget optaget af at levere vores produkt så effektivt som muligt, så vi kan holde gode og stabile priser. Derfor må vi hele tiden udvikle og investere i anlæg og rør, som ved det nye halmfyrede varmeværk i St. Merløse. Nye anlæg er store investeringer, der kræver gode forklaringer til kunderne. I St. Merløse KAN vi også give gode forklaringer på det, som er foregået, fordi vores beslutninger er baseret på analyser, sund fornuft, økonomi og viden om nuværende rammer i branchen.

Men en afgift, der straffer klimavenlig energi i forhold til den traditionelle? Der tror jeg nok, vi får et forklaringsproblem. Heldigvis er vores halmfyrede varmeværk nyt, og det er lykkedes os at effektivisere driften i en grad, så vi faktisk havde håbet at kunne sætte prisen lidt ned igen i 2014, selvfølgelig med forbehold for, hvordan vejret arter sig. Kommer lovforslaget igennem i den nuværende form, så vil det nok betyde en mindre prisstigning.

Kunderne på vores gasfyrede fjernvarmeværk i Jyderup skal som sagt af med lidt mindre i forsyningssikkerhedsafgift. Her er det store spørgsmål mere, om de ændrede rammer kan betyde noget for, hvornår vi i bestyrelsen vil forsøge at gå efter mere klimavenlige alternativer til naturgas i fremtiden.

Hvis ikke lovforslaget er hul i hovedet, så ved jeg ikke. Min mening er, at al fornuft hører op.

Bestyrelsesformand for Holbæk Forsyning A/S

John Harpøth

1 thought on “Læserbrev: Afgift på klimavenlig energi er hul i hovedet

  1. Jeg kan kun være enig med John Harpøth her, hvert år slæber min kone og jeg 10 tons træpiller ind, til vores pille fyr, et fyr som jeg selv har monteret i stedet for den gamle oliebrænder, samtidig er der megen vedligeholdelse i forhold til olie eller naturgas, alt det ekstra arbejde, har jeg hidtil følt var det værd i forhold til økonomi og miljø. Man skal huske på, at træpiller og anden brænde ikke udvikler mere co2 ved forbrænding, end træet har optaget imens det voksede. Hvis prisen stiger vil en endnu større del af brændet blive afregnet sort eller omdøbt til flis rafter osv. Og endnu flere vil føle sig presset til, at fyre med affald i deres brændeovn og kombifyr.
    Så giv os der er villige til at yde en ekstra indsats for varmen, ved at fyre miljøvenligt og co2 neutralt en lille økonomisk gevinst, i stedet for at lade det være ligegyldigt og få os til at fyre med fossile brændstoffer igen.
    Venlig hilsen
    Flemming Nielsen
    Knabstrup

Comments are closed.