20. april 2024

Ny løsninger og kreative forslag til hvordan man får mere for mindre, oplæg til vækst og svar på hvordan kommunen kan give en god service, men for færre penge. Det er opgaven til kommunens direktion fra byrådet efter årets andet budgetseminar, som blev holdt torsdag og fredag i denne uge.

Den opgave skal administrationen i gang med straks. For mens byrådet med en vis tilfredshed kan se, at budgettet for næste år tegner fornuftigt med et lille overskud, så er der større udfordringer, når man kigger på det økonomiske langtidsvarsel.

I budgetperioden 2014-2017 mangler der, som det ser ud nu, samlet set 516 millioner kroner på bundlinjen. Det er der flere grunde til: Regeringen sender færre og færre penge til kommunerne. Holbæk Kommune får derfor væsentligt færre penge fra bloktilskud og udligning. Driftsudgifterne udvikler sig som forventet. Der er flere udgifter til overførselsindkomster og til indlæggelser på sygehuse. Og så ønsker byrådet at sætte offensivt ind med investeringer, som både på kort og på langt sigt kan skabe nye indtægter og give mere effektiv drift.

Borgmester Søren Kjærsgaard mener, at det ikke længere nytter at tale om dårlige tider, der nok går over igen:

– Det er ikke bare et bump på vejen; det er simpelthen et vilkår, at kommunerne får færre penge til at løse opgaverne. Vi skal mere for mindre. Det vilkår skal vi se i øjnene uden at tabe modet. Vi skal turde investere og sætte en vækst-dagsorden, så vi får hævet vores indtægter ved at trække flere skatteydere og flere virksomheder hertil. Vi skal også finde ud af, hvordan vi kan gøre tingene anderledes og udvikle den service, vi giver til borgerne.

– En halv milliard kroner lyder af meget, og det er det også. Men det gælder for perioden frem til 2017 og derfor svarer det faktisk kun til ca. fem procent af vores driftsbudget. Jeg tror, de fleste husholdninger har prøvet at være nødt til at skære fem procent af budgettet uden at opleve de store katastrofer. Opgaven er den samme for det kommende kommunale husholdningsbudget, siger borgmester Søren Kjærsgaard.