2. marts 2024

De siddende partier i Holbæk Byråd har lavet en aftale på tværs af partierne, som politikerne håber byder på større involvering af borgere og virksomheder.

Partierne vedtog på byrådsmødet i onsdags en politisk aftale om hvordan de vil arbejde i den kommende byrådsperiode. Aftalen, der har fået navnet ‘Holbæk i fællesskab’ skal give et tættere sammarbejde med borgere og virksomheder end det er tilfældet i dag.

Politikerne kalder selv deres nye tiltag for ‘Demokrati-eksperimentariet’. Hvad det indeholder, bliver dog først besluttet til august, når de formentlig beslutter et kommissorium for projektet.

Blandt ideerne i aftalen er åbne møder og workshops, hvor andre end politikerne kan være med i de politiske drøftelser. Og så vil politikerne i næste periode organisere det politiske arbejde med både stående udvalg, der skal tage sig af drift og udvikling inden for fagområdet, samt to projektudvalg, der skal skabe fremtiden og sikre udvikling på tværs.

Nedlægger de lokale dialogudvalg
Det ene projektudvalg skal styrke vækst gennem øget beskæftigelse og bosætning. Det andet er det nævnte Demokrati-eksperimentarium. Sidstnævnte erstatter samtidig de nuværende dialogudvalg.

– Vores dialogmodel har tjent os godt, og vi har haft succes med at få en masse ildsjæle engageret i de 17 lokalfora. Nu er det tid for en fornyelse, hvor vi vil gøre tingene på en måde, der kan få endnu flere med, siger borgmester Søren Kjærsgaard og fortæstter:

– Vi skal være innovative, og vi skal have modet til at bringe ideerne fra både borgere, virksomheder og medarbejdere reelt i spil.