26. februar 2024

To lokale skoler tager del i nye innovationslaboratorier på læreruddannelsen.

University College Sjælland har fået midler fra Fonden for Entreprenørskab til at arbejde med innovation og iværksætteri på UCSJ’s læreruddannelse. På læreruddannelsen har man besluttet at pengene blandt andet skal bruges til at oprette innovationslaboratorier, hvor lærere og elever på skoler i Region Sjælland inviteres til at samarbejde med undervisere og studerende fra læreruddannelsen om at finde nye innovative løsninger på aktuelle udfordringer i skolen.

Region Sjællands skolelærere skal innovere folkeskolen sammen med læreruddannelsen

Nye måder at angribe undervisning af tosprogede på eller ny metoder til at arbejde med inklusion. Det kan være resultatet, når skolelærere og elever i folkeskolen skal mødes med, studerende og undervisere på læreruddannelsen i de nye innovationslaboratorier på UCSJ’s læreruddannelse. Frem til 1. juni kan alle regionens skoler søge om at deltage som samarbejdspartnere i innovationslaboratorierne, der bliver oprettet for den pose penge, UCSJ i april modtog til at arbejde med innovation og iværksætteri på læreruddannelsen.

Uddannelseschef på UCSJ’s læreruddannelse, Stina Møllenbach, fortæller:

-Pengene bliver blandt andet brugt til at rammesætte et samarbejde mellem skolerne og læreruddannelsen, hvor vi sammen skal udvikle nye måder at lave undervisning på. Før har sådanne samarbejder hovedsageligt foregået på ‘ildsjæle-niveau’. Nu får vi muligheden for at organisere det på en ordentlig måde. Det kan for eksempel være at rammesætte et samarbejde for en skole, der har søgt om at samarbejde i faget matematik. Det, vi helt konkret gør, er så at koble skolen på matematikundervisningen på læreruddannelsen, så de sammen kan undersøge aktuelle problemstillinger og finde innovative løsninger på de problemer, de måtte stå med i skolehverdagen.

Samarbejde er en win-win situation
Indtil videre er der stor interesse for at deltage som samarbejdspartnere i de innovationslaboratorier, der oprettes efter sommerferien. I Næstved Kommune er der allerede tre skoler, der har tilmeldt sig. Aase Schmidt, der er chef for center for uddannelse i Næstved Kommune har store forhåbninger om, at skolerne får noget ud af samarbejdet:

-Samarbejdet betyder, at vi bliver udfordret på vores egen praksis. Når vi får nogle studerende fra læreruddannelsen ind i undervisningen, der stiller spørgsmålstegn ved den måde, vi gør tingene på ude i skolerne, tror jeg, at vi kan få udviklet nogle elementer i undervisningen” vurderer Aase Schmidt og fortsætter:
-Sådan en udvikling er noget, man som skole normalt skal ud og betale konsulentbistand eller efteruddannelse for. Men det her kommer til at foregå som en del af undervisningen på læreruddannelsen. Det betyder jo også, at de lærerstuderende får bedre mulighed for at øve sig i, hvad der virker i praksis. På den måde er innovationslaboratorierne en win-win situation for alle parter, mener Aase Schmidt, der også tror, at samarbejdet kan øge folkeskoleelevernes lyst til at lære:

-Børnene skal jo også være med. Skolen bliver til et laboratorium, hvor vi sammen med læreruddannelsen skal undersøge, hvad der virker i praksis. Jeg tror, at en heldig sidegevinst bliver, at elevernes motivation for at lære øges.

De nye innovationslaboratorier starter op efter sommerferien og indtil videre har 30 skoler tilmeldt sig, blandt dem Sofielundskolen og Holbæk lille skole.